loading...
« Strona główna

Żywy Różaniec

Żywy Różaniec to grupa dwudziestu osób zobowiązujących się do odmawiania jednej tajemnicy - wszyscy razem odmawiają codziennie cały różaniec. Wszystkich członków róży dotyczy taka sama zasługa, jakby odmówili cały różaniec. Niedomówienie tajemnicy nie oznacza grzechu, a utratę zasługi. Celem Stowarzyszenia Żywego Różańca jest według Założycielki Pauliny Jaricot wspieranie modlitwą, ofiarą duchową i materialną działań misyjnych Kościoła. W każdej parafii może być dowolna liczba takich modlitewnych grup nazywanych "różami".

W naszej parafii istnieje 20 róż żeńskich i 3 męskie.

W I niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 1400 odbywa się spotkanie połączone ze zmianą tajemnic, krótką konferencją, oraz podaniem dodatkowych (poza stałymi) miesięcznych intencj, a także omawiane są sprawy organizacyjne. Przyjmowane są też zapisy nowych członków

Opiekę duszpasterską nad Żywym Różańcem sprawuje ks. Proboszcz