loading...
« Strona główna

Wiara i Światło

Wspólnota „Wiara i Światło” to grupa ok 70 osób, do której należą upośledzone umysłowo dzieci, młodzież i dorośli oraz ich rodzice, a także przyjaciele. Grupa ta spotyka się przynajmniej raz w miesiącu na przyjacielskich spotkaniach, dzieleniu się, modlitwie i świętowaniu. Pomiędzy tymi spotkaniami członkowie wspólnoty nawiązują osobiste więzi, bowiem „tam gdzie jest przyjaciel tam jest i droga”. „Wiara i Światło” skupia chrześcijan różnych wyznań odpowiadając na Jezusową modlitwę Ojcze uczyń, aby wszyscy stanowili JEDNO. Poza regularnymi zebraniami, wspólnota podejmuje szereg rozmaitych działań zależnie od ich potrzeb, kreatywności członków i Bożej inspiracji. Organizuje wakacyjne obozowiska, formacje, pielgrzymki – czas radości i ożywienia dla osób z umysłowym upośledzeniem, czas wytchnienia dla ich rodziców, etc.

Spotkania tej wspólnoty odbywają w każdą trzecią niedzielę miesiąca. Rozpoczynają się mszą świętą o godz. 1500. Potem jest jeszcze dzielenie się chlebem i spotkanie w Domu Parafialnym.