dodano: 0000-00-00 00:00:00 edycja: 2017-07-27 16:18:38 odsłon: 1138

Straż Honorowa NSPJ

Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa w parafii Wniebowzięcia NMP we Władysławowie powstała z inicjatywy ówczesnego księdza proboszcza Kazimierza Kotlarza TChr w Wielki Czwartek 31.03.1994r.

Pierwszą zelatorką była siostra Ewa Mach, od grudnia 1999r. obowiązki zelatora pełni brat Andrzej Koźlik.

Od maja 1996 r. wspólnota posiada swój sztandar wykonany przez siostry Wizytki z Krakowa. Tam mieści się Dyrekcja Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ. Siostry zaopatrują wspólnotę SH w materiały formacyjne takiej jak modlitewniki, książki, czasopismo „Wiadomości Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa” itp.

Działalność Arcybractwa regulują zatwierdzone przez Stolicę Apostolską statuty. Celem wspólnoty jest szerzenie kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa, wynagradzanie NSPJ przez obranie sobie jednej godziny w ciągu dnia, w czasie której pamięta się w sposób szczególny o Chrystusie obecnym w tabernakulum i ofiaruje się Bogu zwykłe zajęcia tej godziny, nie czyniąc w nich żadnej zmiany.

Zebrania wspólnoty odbywają się w ostatni piątek miesiąca, po Mszy św. wieczornej.

Straż Honorowa uczestniczy aktywnie w życiu parafii:

Głównym świętem Straży Honorowej jest uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, ponadto świętujemy wspomnienia naszych patronów. W każdy pierwszy piątek miesiąca jest odprawiana Msza św. w intencji SH, a w listopadzie za zmarłe siostry.

Spotkania formacyjne Straży Honorowej NSPJ odbywają się w I czwartek miesiąca o godz. 1600 w salce na plebani.


01 stycznia 1970r. 27 lipca 2017r. 1138