dodano: 0000-00-00 00:00:00 edycja: 2018-10-09 19:03:24 odsłon: 1290

Poradnia rodzinna

Poradnia rodzinna zajmuje się przede wszystkim przygotowaniem narzeczonych do małżeństwa. Z poradni obowiązkowo korzystają narzeczeni zamierzający zawrzeć związek małżeński. 

Zgodnie z Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin w ramach przygotowania do małżeństwa proponujemy trzy spotkania z narzeczonymi. Odbywają się one w odstępach co najmniej dwutygodniowych – pierwsze w każdy poniedziałek o godz.17.00 na kolejne umawiamy się przy pierwszym spotkaniu.

Poradnia naucza odpowiedzialnego rodzicielstwa, w tym jednej z metod naturalnego rozpoznawania płodności oraz pomaga poznać głębiej godność i wielkość małżeńskiego powołania. 
Wyrazem dojrzałości i troski o swoje małżeństwo jest korzystanie z odpowiedniego wsparcia duchowego, formacyjnego i poradnianego. Zachęcamy szczególnie młode małżeństwa, aby chętnie korzystały z poradnictwa rodzinnego we wszelkich trudnościach, pytaniach czy niepokojach związanych z małżeństwem, płodnością małżeńską, pożyciem małżeńskim, trudnościami w małżeństwie itp. 
Poradnia Rodzinna czynna w poniedziałki, godz. 19.00-20.00 (spotkania w domu parafialnym, wejście główne)


01 stycznia 1970r. 09 października 2018r. 1290