dodano: 0000-00-00 00:00:00 edycja: 2019-07-06 19:43:09 odsłon: 8636

Modlitwa wielbienia

Dla wielu katolików modlitwa uwielbienia pozostaje wciąż nieodkryta. Najpopularniejszą i często jedyną – lub prawie jedyną – praktykowaną formą rozmowy z Panem Bogiem pozostaje modlitwa prośby – od święta przeplatana dziękczynieniem.

Katechizm przypomina nam, że „uwielbienie jest tą formą modlitwy, w której człowiek najbardziej bezpośrednio uznaje, iż Bóg jest Bogiem. Wysławia Go dla Niego samego, oddaje Mu chwałę nie ze względu na to, co On czyni, ale dlatego że ON JEST” . Innymi słowy, uwielbienie jest najbardziej bezinteresowną formą modlitwy.

Uwielbiać, to znaczy tyle samo, co ubóstwiać, mieć na pierwszym miejscu, mieć w wyobraźni, uczuciach, sercu itd. Uwielbiać to znaczy uznawać wartość, przedkładać ponad inne wartości, kochać nade wszystko. Ile uwielbiasz Boga, na tyle jest warte twoje chrześcijaństwo. Wielbić Boga, to oznacza uznawać, że jest godzien uwielbienia, to znaczy oddawać Mu cześć jako Bogu.

Motywy uwielbienia Boga:

Zapraszamy na  wieczory wielbienia które mają miejsce w naszym kościele w I piątki miesiąca  i rozpoczynają się Mszą św. o godz. 1800.

Po Mszy św. Modlitwa animowana śpiewem przez diakonię muzyczną.

 01 stycznia 1970r. 06 lipca 2019r. 8636