loading...
« Strona główna

Kościół Domowy

Ruch Domowego Kościoła, zwany także Oazą Rodzin, skupia małżeństwa sakramentalne chcące pogłębić swoja wiarę i osobiste relacje małżonków oraz ich dzieci z Bogiem. Służą temu regularne comiesięczne spotkania kręgów złożonych z kilku rodzin. Na spotkaniach tych rozważane jest Słowo Boże a także Dokumenty Kościoła. Częścią spotkań jest także wspólna modlitwa, dzielenie się problemami i doświadczeniem duchowego wzrostu. Opiekę duchową nad kręgami sprawuje kapłan.