loading...
« Strona główna

2020.03.29 - V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Kolejna odsłona tajemnicy Zbawiciela, który tej niedzieli objawia nam siebie jako nasze zmartwychwstanie i życie. Czy Jezus nie mógł przyjść na czas i uzdrowić swojego przyjaciela Łazarza? Dlaczego pozwolił mu umrzeć, narażając na tyle cierpienia jego siostry, rodzinę i przyjaciół? Co jest jednak większym znakiem: uzdrowienie czy wskrzeszenie? Jezus wybiera trudniejszą wersję wydarzeń, aby jeszcze bardziej objawić chwałę Ojca. To pokazuje nam, że nawet jako uczniowie i przyjaciele Jezusa nie jesteśmy chronieni w życiu od sytuacji trudnych czy dramatycznych, jak i ta przeżywana przez nas teraz. Możemy jednak zawsze liczyć na Jego obecność i działanie, na wierność Jego przyjaźni.

SPRAWOWANIE SAKRAMENTÓW W NASZYM  KOŚCIELE

Od dnia 25 marca do 11 kwietnia w każdej Mszy Świętej lub w innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, w pierwszej kolejności mają to być osoby zamawiające intencję mszalną. Na liturgię wierni winni wchodzić jedynie przez drzwi boczne.

Poza liturgią kościół pozostaje w ciągu dnia otwarty.

W naszym kościele większość Mszy św. jest koncelebrowana. (Czasami nawet 5 intencji). Aby umożliwić uczestnictwo w Mszy św. przedstawicielom rodzin każdą z intencji możemy odprawić oddzielnie. Jest możliwość ustalenia odrębnej godziny dla poszczególnych intencji.

Proponujemy godz. 7.30, 17.00, 17.30, 18.30.

W tym celu prosimy o kontakt z ks. proboszczem tel. 507 025 872

Ograniczenie liczby uczestników zgromadzenia do 5 osób obowiązuje również podczas liturgii pogrzebowej. W liczbie tej nie mieści się celebrans, ministrant czy pracownicy firmy pogrzebowej.

 

UDZIELANIE SAKRAMENTU POJEDNANIA I POKUTY. 

Na wszystkich chętnych do skorzystania z sakramentu pokuty czeka kapłan w dni powszednie w kaplicy pogrzebowej między godz. 16.00 a 18.00.

 

TRANSMISJE Z NASZEGO KOŚCIOŁA

Na facebooku  parafialnym facebook.com/wniebowziecie.nmp.wladek/ oraz YouTube na kanale:

Parafia WNMP Władysławowo

Niedziela

Msze św. o godz. g. 8:00, 9:30, 11.00, 12.30, 14.00, 15.00, 18.00;

Gorzkie żale 17.15 oraz Koronka do MB i Różaniec o godz. 20.30

Dni powszednie

Msza św. o godz. 18.00

Katecheza o godz. 20.00

Koronka do MB i Różaniec o godz. 20.30

Piątek

Droga Krzyżowa o godz. 9.00 i 17.00

 

W najbliższy piątek w godzinach do 20.00 do godz. 7.00 rano w sobotę będzie miało miejsce całonocne czuwanie przed Najświętszym Sakramentem transmitowane na żywo z kaplicy Jana Pawła II. Zapraszamy o włączenie się przez transmisję na YouTube.

 

DYSPENSA

  • Przypominamy o udzielonej dyspensie Metropolity Gdańskiego od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach             Świętych dla wszystkich wiernych Archidiecezji Gdańskiej oraz wszystkich osób przebywających na jej terenie aż do odwołania.
  • Osoby, które z niej korzystają, prosimy o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji Mszy Świętych w     środkach społecznego przekazu. Zachęcamy do Komunii duchowej.

 

JAK DOBRZE PRZEŻYĆ MSZĘ ŚWIĘTĄ ZA POŚREDNICTWEM MEDIÓW?

Aktywne uczestnictwo we Mszy Świętej transmitowanej wymaga przede wszystkim skupienia. Duchowa łączność mimo fizycznej nieobecności w kościele oznacza nastawienie się na przeżywanie Eucharystii, zjednoczenie z Panem, słuchanie Jego słowa.

Duchowej łączności i aktywnego uczestnictwa w transmisji Mszy Świętej nie da się osiągnąć wykonując równolegle inne czynności. Dobrze przeżyta Eucharystia to ta, na której skupimy nasze myśli i zaangażujemy serce, a nie tylko odsłuchamy „przy okazji” czy „w tle”.

Transmisja powinna być zawsze na żywo – nie można odtwarzać Eucharystii. Kościół zachęca nas, żeby transmisje Mszy Świętych przeżywać w domach wspólnie, w gronie rodzinnym. Warto przy tym zaznaczać ten wyjątkowy moment niedzieli przez odświętny strój; podobnie jak w kościele, wyłączyć na ten czas telefon. Dla duchowego uczestnictwa ważne jest również zaangażowanie w śpiew czy odpowiedzi w dialogu z celebransem. Pomocne będzie także przyjmowanie postawy takiej, jak w czasie liturgii przeżywanej w kościele, czyli np. wstając na Ewangelię czy klęcząc w trakcie modlitwy eucharystycznej. Nie mając możliwości przyjęcia Komunii Świętej sakramentalnie, poprzez spożycie Ciała i Krwi Chrystusa, można Ją przyjąć duchowo.

 

KOMUNIA DUCHOWA

Istnieje możliwość przyjmowania Komunii w sposób duchowy.  Kongregacja Nauki Wiary w dokumencie z 1983 r. stwierdziła, że chrześcijanin może otrzymać owoce sakramentu za pośrednictwem samego tylko pragnienia Eucharystii, zaś papież Benedykt XVI przypomniał, że „nawet wtedy, kiedy nie jest możliwe przystąpienie do sakramentalnej Komunii, uczestnictwo we Mszy Świętej pozostaje konieczne, ważne, znaczące i owocne. W tej sytuacji dobrze jest żywić pragnienie pełnego zjednoczenia z Chrystusem, za pomocą, na przykład, praktyki komunii duchowej” Aktualna sytuacja związana z pandemią i możliwością zarażania się wpisuje się pozwala, że mogą ją przyjmować wszyscy, także ci, którzy przyjęli Komunię Świętą w danym dniu w kościele. Co więcej, można ją praktykować wielokrotnie w ciągu jednego dnia, gdyż celem życia chrześcijańskiego jest nieustanne zjednoczenie z Bogiem. Należy przypomnieć, że Komunia duchowa to akt modlitewny, którego celem jest osiągnięcie takiej bliskości z Jezusem, jaką daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi. Choć Komunia duchowa jest ograniczona tylko do wewnętrznego aktu wiary, jednak może przynieść pogłębienie więzi z Jezusem, pomóc w walce z pokusami i uwrażliwić na innych ludzi.

Możliwość przyjęcia Komunii duchowej mają wierni zgromadzeni zarówno w świątyni, jak również uczestniczący we Mszy Świętej transmitowanej przez media, a także chorzy i cierpiący. W przyjmowaniu Komunii w formie duchowej trzeba uwzględnić trzy elementy:

1) wzbudzić wiarę w realną obecność Chrystusa w Eucharystii;

2) wzbudzić  miłość ku Niemu;

3) wzbudzić pragnienie, aby Jezus zechciał duchowo wejść w nasze życie.

 

UZYSKANIE PRZEBACZENIA GRZECHÓW CIĘŻKICH W SYTUACJI NADZWYCZJNEJ POZA SPOWIEDZIĄ  -  Akt żalu doskonałego

W Kodeksie Prawa Kanonicznego czytamy, że „Indywidualna i integralna spowiedź oraz rozgrzeszenie stanowią jedyny zwyczajny sposób, przez który wierny, świadomy grzechu ciężkiego, dostępuje pojednania z Bogiem i Kościołem. Jedynie niemożliwość fizyczna lub moralna zwalnia od takiej spowiedzi. W takim wypadku pojednanie może się dokonać również innymi sposobami” Ogłoszony przez władze cywilne stan epidemii zagrażający ludzkiemu zdrowiu i życiu można uznać za niemożliwość zastosowania zwyczajnej formy sakramentu pokuty i pojednania. Zgodnie z nauczaniem zawartym w Katechizmie Kościoła Katolickiego, nadzwyczajnym sposobem pojednania się z Bogiem i Kościołem może być wzbudzenie aktu żalu doskonałego. W Katechizmie czytamy: „Gdy żal wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany «żalem doskonałym» lub «żalem z miłości». Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe”.

Mając na uwadze powyższe nauczanie Kościoła wszyscy wierni, którzy ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii nie mogą w bliskości Świąt Wielkanocnych przystąpić do spowiedzi indywidualnej, otrzymają łaskę przebaczenia wszystkich grzechów, jeśli spełnią dwa konieczne warunki. Są nimi: żal doskonały i postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, jak to tylko będzie możliwe. Akt żalu doskonałego daje człowiekowi stan łaski uświęcającej, w którym może przyjmować Komunię Świętą (sakramentalnie lub duchowo).

Należy przypomnieć jeszcze jedną dyspozycję zawartą w Kodeksie Prawa Kanonicznego: Wierny, aby otrzymać zbawczy środek sakramentu pokuty, powinien być tak usposobiony, by odrzucając grzechy, które popełnił, i mając postanowienie poprawy nawracał się do Boga. Przed aktem żalu doskonałego należy więc uczynić rachunek sumienia i postanowić poprawę odrzucając popełnione grzechy i nawracając się do Boga.

Przypominamy również, że czas na wypełnienie trzeciego przykazania kościelnego (Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą”), rozpoczyna się w Środę Popielcową i trwa aż do niedzieli Trójcy Świętej, która w tym roku przypada 7 czerwca.  

 

STOLICA APOSTOLSKA UDZIELA SPECJALNYCH ODPUSTÓW DLA WIERNYCH W OBECNEJ SYTUACJI PANDEMII

Wierni, którym odpust zupełny może być udzielony:

  • cierpiący na koronowirusa, przebywający na kwarantannie na polecenie władz sanitarnych w szpitalu lub we własnym domu;
  • pracownicy służby zdrowia, członkowie rodzin i wszyscy opiekujący się chorymi na koronawirusa;
  • ofiarujący nawiedzenie Najświętszego Sakramentu lub Adorację Eucharystyczną lub lekturę Pisma Świętego przez co najmniej pół godziny, lub odmówienie Różańca Świętego, lub pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej, lub odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego             w intencji przebłagania Boga Wszechmogącego o koniec epidemii, ulgę dla tych, którzy cierpią i zbawienie wieczne dla tych, których Pan      powołał do siebie;
  • będący w niebezpieczeństwie śmierci, pod warunkiem, że byli należycie dysponowani i zwykle za życia modlili się.

 

Warunki, które wierny winien spełnić celem otrzymania odpustu zupełnego:

  • nie być przywiązanym do jakiegokolwiek grzechu;
  • być zjednoczonym duchowo na modlitwie poprzez środki masowego przekazu podczas celebracji Mszy Świętej, Różańca Świętego, Drogi     Krzyżowej lub innej formy pobożności lub przynajmniej odmówić Wyznanie Wiary, Ojcze nasz i pobożne wezwania do Najświętszej Maryi             Panny, przy jednoczesnym ofiarowaniu tej próby w duchu wiary w Boga i miłości wobec bliźnich;
  • mieć wolę wypełnienia zwykłych warunków odpustu tak szybko, jak to będzie możliwe (spowiedź sakramentalna, przyjęcie Komunii Świętej, modlitwa w intencjach Ojca Świętego).

 

ODWIEDZINY CHORYCH

W najbliższy piątek kapłani odwiedzą chorych z posługą sakramentalną. Wcześniej kapłani ustalą wizytę telefonicznie aby uzgodnić z chorym, rozeznając wspólnie jej konieczność.

 

CARITAS

Caritas rozprowadza Baranki na stół wielkanocny. Przez cały tydzień są one wyłożone z tyłu kościoła. Ofiary prosimy składać do skarbony

 

ŻYWY RÓŻANIEC

W kwietniu nie ma zmian tajemnic. W różach gdzie zmiana jest losowa odmawiamy te same tajemnice co w marcu.

Intencje na kwiecień:

Módlmy się o zdrowie dla chorych i siłę dla ich bliskich. Prośmy w intencji lekarzy, personelu medycznego i wszystkich służb, które działają w celu zatrzymania rozprzestrzeniania się tego wirusa, aby Pan wspierał ich działania i błogosławił im w odpowiedzialnej służbie bliźniemu. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii i błagajmy wszechmogącego Boga za całą naszą wspólnotę, aby Pan nas chronił od wszelkiego niebezpieczeństwa i czuwał nad nami każdego dnia. Dobremu Bogu polecajmy też zmarłych na skutek koronawirusa, aby Pan Bóg przyjął ich do swojej chwały i obdarzył ich szczęściem wiecznym.

 

OFIARY NA POTRZEBY PARAFII

Ofiary na remonty i utrzymanie parafii można przekazywać na konto parafii: 38 83480003 0000 0000 5467 0001

 

ZMARLI

W minionym tygodniu do wieczności odeszli:

Władysław Ceynowa, ur.1949, zam. Morenowa; Józef Selke ur.1949, zam. Męczenników WW.; 

Wieczny odpoczynek…

 

KIOSK PARAFIALNY i  SALA PAPIESKA

czynne w dni powszednie od 16.00 do 18.30; w niedzielę od 9.00 do 15.00

 

BIURO PARAFIALNE

poniedziałek, środa, piątek - godz. 9:30 – 11:00; 16.00-17.00

Załatwiamy tylko sprawy konieczne

 

SPOWIEDŹ

Podczas każdej Mszy św. oraz w dni powszednie w kaplicy pogrzebowej między godz. 16.00 a 18.00.

 

Wszystkim solenizantom, jubilatom życzymy obfitości Bożych darów i dobrego przeżywania tajemnic Wielkiego Postu w tym roku tak mocno naznaczonego lękiem i obawami o przyszłość.

 

 

 

Władysławowo, 29.03.2020                                                                                                                Ks. Marek Jarząbek SChr -  proboszcz