loading...
« Strona główna

Jadłodajnia

W  miesiącach od października do kwietnia parafia prowadzi jadłodajnię dla ubogich.

Każdy posiłek zaczyna się od wspólnej modlitwy. Z posiłków mogą  korzystać wszystkie osoby ubogie, znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, których nie stać lub nie są zdolne do samodzielnego przygotowywania posiłków. Obiady wydawane są wyłącznie osobom trzeźwym - nie będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Z obiadów "na wynos" będą mogły skorzystać rodziny, które zgłoszą taką potrzebę w biurze Caritas.

Jadłodajnia jest czynna od poniedziałku do soboty:

  • godz.1100 - wydawanie posiłków rodzinom
  • godz. 1200 - 1300 - korzystanie z posiłków na miejscu