dodano: 0000-00-00 00:00:00 edycja: 2017-07-05 20:33:52 odsłon: 1644

Chrzest

Sakrament chrztu w naszej parafii jest udzielany w II i IV niedzielę miesiąca podczas mszy św. o godz. 1230. Z ważnych powodów można ustalić inny termin.

Zamiar chrztu dziecka zgłaszają rodzice lub prawni opiekunowie przynajmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Spisanie danych dotyczących chrztu dokonuje się w kancelarii na podstawie aktu urodzenia dziecka wydanego przez Urząd Stanu Cywilnego.

Należy wybrać dwoje chrzestnych. Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby, które:


01 stycznia 1970r. 05 lipca 2017r. 1644