loading...
« Strona główna

2017.10.22 - XXIX Niedziela w ciągu roku

Boska moneta
W starożytności było tak, że imperium sięgało tam, gdzie sięgał obraz cesarza. Jeżeli cesarz wybił monetę ze swoim wizerunkiem, to tak daleko, jak zawędrowała ta moneta, tak daleko cesarz czuł się panem. Jego wizerunek wyznaczał granicę jego wpływu, granicę jego panowania. Pomyślmy sobie teraz o Jezusie Chrystusie, który w sercu każdego człowieka zostawił swój obraz, swoją podobiznę. Jak daleko sięga granica jego królestwa w nas, jak bardzo rozciąga się na pokolenia, na cały świat. Jezus Chrystus zostawia nam swoje oblicze, wyryte głęboko w naszym człowieczeństwie, i dlatego cała ludzkość jest pod Jego panowaniem. I to jest dobre panowanie, panowanie najpiękniejszego ze wszystkich synów ludzkich, najukochańszego, tego, który swoimi dłońmi wyrył nasze twarze i te twarze kocha.

NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE 

 • Nabożeństwa różańcowe dla wszystkich w dni powszednie o godz. 17.30; 
 • Dla dzieci – w poniedziałek , środę i piątek o godz. 17.00; 
 • Dla młodzieży w środę o godz. 19.00. 

Tych wszystkich, którym trudniej jest dotrzeć do naszej świątyni, prosimy i zachęcamy do tego, aby w tym miesiącu wspólnie odmawiali różaniec w domach. 

 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 
Czas ofiarowany Chrystusowi nigdy nie jest czasem straconym, ale raczej czasem, który zyskujemy, aby nadać ludzki charakter naszym relacjom i naszemu życiu… (św. Jan Paweł II) 
Zapraszamy codziennie na Adorację Najświętszego Sakramentu do kaplicy św. Jana Pawła II w domu parafialnym. 

 • Adoracja Najświętszego Sakramentu w dni powszednie od 15.00 do 18.00; w niedzielę od 10.30 do 18.00; 
 • godz. 15.00 – Koronka do B. Miłosierdzia 

 

WYPOMINKI 
Jest to szczególna forma modlitwy błagalnej za zmarłych, polegająca na wyczytywaniu ich imion. Wierni na kartkach wypisują swoich zmarłych i przynoszą je do swoich wspólnot parafialnych. Wypisane kartki z imionami zmarłych prosimy składać do skrzynki przy wyjściu z kościoła. Proszę pamiętać o rozróżnieniu na wypominki listopadowe i roczne. (Zostały wyłożone kartki na wypominki listopadowe. Kartki na wypominki roczne zostaną wyłożone w listopadzie). Wypominki listopadowe w naszej parafii odczytujemy przez cały miesiąc listopad w dni powszednie o godz. 16.30. Roczne wypominki odczytujemy w każdą niedzielę o godz. 7.30. 

Za zmarłych modlimy się modlitwą różańcową. Prosimy o czytelne wypisywanie imion.

 

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH (01.11) 
Uroczystość Wszystkich Świętych ma w swoim założeniu rozpalić w nas tęsknotę za innym życiem. Ma uczyć szukania świętości zarówno u tych, którzy już zakończyli swoje ziemskie życie, jak i w tych, którzy żyją obok nas i w nas samych. Tego dnia Msze św. według porządku niedzielnego. 

 • Po Mszy św. o godz. 12.30 z kościoła wyruszy procesja na cmentarz, gdzie odbędą się modlitwy w intencjach naszych zmarłych. 
 • Po procesji około godz. 14.00 na cmentarzu zostanie odprawiona Msza św. żałobna. Tego dnia nie ma w kościele Mszy św. o g. 14.00 

Każdy katolik ma tego dnia obowiązek uczestniczenia we Mszy świętej 

 

KANDYDACI DO BIERZMOWANIA 
W tym roku dodatkowe spotkania przewidziane są dla młodzieży klas III gimnazjum we wtorki o godz. 19.00. 

 

DIAKONIA WIELBIENIA 
W każdy czwartek o godz. 19.00 w domu parafialnym odbywa się próba scholii wielbiącej Boga podczas Mszy św. wielbienia. Wszystkich umiejących grać i śpiewać zapraszamy na próbę. Spotkania w domu parafialnym. 

 

SPOTKANIE Z BIBLIĄ 
Słowo, które ma moc…” - tej mocy można nieustannie doświadczać podczas środowych spotkań z Biblią, które od kilku lat systematycznie prowadzi ks. Edward Strycharz TChr wieloletni wykładowca Pisma Świętego w kilku seminariach duchownych w Polsce. Spotkania odbywają się w każdą środę od października do czerwca o godz. 19.00 w sali na plebani. 

 

RUCH DOMOWEGO KOŚCIOŁA 
Ruch Domowego Kościoła, zwany także Oazą Rodzin, skupia małżeństwa chcące pogłębić swoja wiarę i osobiste relacje małżonków i ich dzieci z Bogiem. Pogłębianiu tych relacji służą regularne comiesięczne spotkania kręgów złożonych z kilku rodzin. Na spotkaniach tych rozważane jest Słowo Boże. Częścią spotkań jest także wspólna modlitwa oraz dzielenie się problemami i doświadczeniem duchowego wzrostu. Obecnie jesteśmy na etapie tworzenia nowego kręgu, do którego nadal poszukujemy paru małżeństw. 
Zainteresowanych prosimy o kontakt z Księdzem Proboszczem. 

 

RÓŻANIEC W INTENCJACH POWOŁAŃ 
W każdy czwartek zapraszamy na godz. 17.30 na różaniec w intencjach powołanych z naszej wspólnoty parafialnej oraz w intencjach nowych dobrych i świętych powołań kapłańskich i zakonnych z naszej wspólnoty parafialnej. 

 

OAZA DZIECI BOŻYCH 
Najbliższe spotkanie „Oazy Dzieci Bożych” odbędzie się 26 października o godz. 16.00 w salce dzieci

 

FERIE ZIMOWE W KLUSZKOWCACH 
Przyjmujemy zapisy chętnych na obóz narciarski, który odbędzie się w miejscowości Kluszkowce w dniach od 4 do 10 lutego 2018 r. Koszt obozu ok. 900 zł. W cenie: Przejazd autokarem, zakwaterowanie z wyżywieniem w pensjonacie „U Benedykta” znajdującego się blisko stoku, karnet całodzienny na 4 dni, sprzęt narciarski, ubezpieczenie. Pierwszeństwo do wyjazdu ma LSO i dzieci zaangażowane w duszpasterstwo dzieci. Zapisy u duszpasterza LSO i dzieci. 

 

SCHOLKA DZIECIĘCA 
Najbliższe spotkanie scholki dziecięcej w sobotę o godz. 11.00 w domu parafialnym. Zapraszamy wszystkie dzieci, które lubią śpiewać, tańczyć, jeździć na rowerze ;) 

 

LAMPKI NA GROBY 
W przyszłą niedzielę po każdej Mszy świętej młodzież z naszej parafii rozprowadza znicze na groby naszych bliskich. Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na potrzeby Duszpasterstwa Młodzieży. Wszystkich kupujących znicze młodzież zaprasza na nabożeństwo w intencjach ich zmarłych, które odbędzie się 2 listopada o godz. 16.00. 

 

CHÓR PARAFIALNY 
Chór parafialny rozpoczął swoje próby. Wszystkich chętnych zarówno mężczyzn jak i kobiety do śpiewania w chórze zapraszamy na próby we wtorki i czwartki na godz. 19.00 do domu parafialnego. 

 

PRZYGOTOWANIA DO I KOMUNII ŚW. 

 • Spotkanie dla rodziców dzieci przygotowujących się do I komunii św. w niedzielę 5 listopada po Mszy św. o godz. 11.00. Spotkanie dla rodziców auli Domu parafialnego. Spotkanie dla dzieci w kościele. 
 • 19 listopada o godz. 15.00 - Msza św. połączona z nabożeństwem za zmarłych. 

 

CARITAS ( wejście od ul. Świerkowej) 

BIURO CARITAS czynne w każdy wtorek od godz. 15.00 do 17.00 

 • Serdecznie zapraszamy każdego dnia na warsztaty, które są połączone z poczęstunkiem. 
 • Od tego roku przy naszej jadłodajni rozpoczęła swoje działanie pracownia warsztatowa dla osób samotnych, ubogich, bezdomnych i wszystkich, którzy chcą zamienić nudę i samotność na wspólną pracę, rozmowy, spotkania. 
 • Zajęcia będą się odbywały od poniedziałku do piątku w godz. 09.00 - 13.00. 

PRACOWNIA św. o. Pio - czynna od poniedziałku do piątku 09.00 - 13.00 

JADŁODAJNIA ŚW. O. PIO czynna od poniedziałku do piątku 

 • godz.12.00 - wydawanie posiłku rodzinom 
 • godz. 12.30 - korzystanie z posiłku na miejscu. 

Z posiłku mogą skorzystać wszystkie osoby ubogie, znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, których nie stać lub nie są zdolne do samodzielnego przygotowywania sobie posiłków. Zarówno z pracowni, jak i jadłodajni mogą korzystać wyłącznie osoby trzeźwe, nie będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. 

 • PZC będzie miał swoje spotkanie w poniedziałek 23 października po Mszy św. wieczornej. 
 • W tym tygodniu spotkania Młodzieżowego Zespołu Caritas nie będzie. 

 

LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA 
Zbiórka dla lektorów o godz. 9.00; dla ministrantów o godz. 9.30. Zapraszamy także chętnych chłopców do wstąpienia w szeregi LSO. Spotkanie dla kandydatów na ministrantów o g. 9.00. Spotkania odbywają się w kościele. 

 

ZAPOWIEDZI PRZEDMAŁŻEŃSKIE 
Sakrament małżeństwa pragną zawrzeć: 

 • Damian Gerard Łukaszewski, tutejsza parafia oraz Katarzyna Helena Ciupek, tutejsza parafia 
 • Krzysztof Golla, tutejsza parafia oraz Małgorzata Watler, Osłonino, Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Aniołów Stróżów w Mrzezinie 

Ktokolwiek znałby przeszkody uniemożliwiające przez ww. osoby zawarcie Sakramentu Małżeństwa, proszony jest o powiadomienie duszpasterzy. 

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA 
Sakrament małżeństwa zawali: 

 • Monika Dzięgielewska/Stanisław Medycki 
 • Sara Staroń/Patryk Szwec 

 

CHRZEST ŚWIĘTY 
Do wspólnoty kościoła została włączona: 

 • Gabriela Magdalena Dawidowska,
 • Nikodem Henryk Lewandowski,
 • Jan Henryk Łukasik 

 

KATECHEZA PRZED CHRZTEM 
Katecheza chrzcielna w piątek 09.11 i 24.11 o godz. 19.00 w salce na plebani. 

 

ZMARLI 
W minionym tygodniu do wieczności odeszli: 

 • † Elżbieta Jumień, ur. 1950, zam. ul. Droga Chłapowska. 
 • † Zofia Frank, ur. 1924, zam. ul. Bohaterów Kaszubskich 
 • † Franciszek Bigott, ur. 1961, zam. ul. Unruga 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie….. 

 

KIOSK PARAFIALNY i SALA PAPIESKA 

 • czynne w dni powszednie od 16.00 do 18.30 
 • w niedzielę od 9.00 do 15.00

 

Wszystkim Parafianom, Gościom, w szczególności Solenizantom i Jubilatom tygodnia życzę obfitości Bożych łask płynących przez przyczynę Maryi której w tym miesiącu w sposób szczególny cześć oddajemy 

 

Władysławowo, 22.10.2017                                                                                            Ks. Marek Jarząbek SChr - proboszcz

Zapraszamy!!!

al. Żeromskiego 32, 84-120
WŁADYSŁAWOWO

tel./fax: (058) 674 02 74, e-mail: wladyslawowo@tchr.org

 

Msze święte
Dni powszednie

6:30, 7:00 i 18:00

Niedziela i święta

6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 14:00, 18:00

Spowiedź

 W czasie każdej Mszy Świętej

Inicjatywy