loading...
« Strona główna

Ogłoszenia


 • 2021.01.17-II NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

  Jezus chce się z nami spotkać
  „Czego szukacie?”. Dzisiaj to pytanie Jezusa skierowane jest szczególnie do mnie. Pan przechodzi obok mnie i pyta: Czy chcesz spotkać się ze Mną? Dzisiaj Jezus chce się ze mną spotkać. Chce uczynić lepszym moje życie. Jednocześnie pragnie, by mój wybór był dobrowolny, świadomy. Dzięki temu moja relacja z Nim stanie się osobowa, głęboka. Abraham Joshua Heschel, żydowski myśliciel i teolog głębi, uważał, że cała Biblia jest zapisem tej prawdy, iż Bóg szuka człowieka. Jednak czy ja pozwalam się Bogu odnaleźć i czy umiem odpowiedzieć na pytanie Jezusa całym swoim życiem? Święty Jan od Krzyża modlił się: „O Boże mój, któż Cię nie znajdzie według swej woli i pragnienia, gdy Cię szuka z czystą i pełną prostoty miłością? Wszak Ty sam ukazujesz się pierwszy i wychodzisz na spotkanie tych, którzy Cię szukają!”.

  3 dni temu, 2021-01-16 509
 • 2021.01.10 - NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO

  Moja chrześcijańska tożsamość

  Pierwszą z ustanowionych przez św. Jana Pawła II różańcowych tajemnic światła, poświęconych działalności publicznej Jezusa, jest tajemnica chrztu Jezusa w Jordanie, po którym została potwierdzona tożsamość Jezusa: „Ty jesteś moim Synem umiłowanym”. Chrzest jest również znakiem naszej tożsamości – mówi, że należymy do Chrystusa. Data przyjęcia sakramentu chrztu świętego jest jedną z najważniejszych dat naszego życia. Czy znam datę swojego chrztu? Czy żyję jak chrześcijanin? Warto w święto Chrztu Pańskiego zadać sobie pytanie: Czy moja rodzina jest środowiskiem wiary, miejscem, gdzie moja wiara się pogłębia?

  ponad tydzień temu, 2021-01-09 1127
 • OBRZĘD BŁOGOSŁAWIEŃSTWA MIESZKANIA

  ponad 2 tygodnie temu, 2021-01-02 1309 3
 • 2021.01.03 - II NIEDZIELA BOŻEGO NARODZENIA

  Na początku...
  Człowiek w swoich poszukiwaniach, zwłaszcza tych naukowych, stawia pytanie o początek ludzkości i świata. Wielu z nas interesuje się archeologią czy też genealogią. W poszukiwaniach na temat dziejów własnej rodziny trzeba sięgnąć wstecz, głębiej, do dziadków, pradziadków, praprzodków. Człowiek wiary, sięgając do początków, tak naprawdę sięga nie tylko głębiej, ale przede wszystkim wyżej – aż do Boga. „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga – i Bogiem było Słowo (...). Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas”. Słowa dzisiejszej Ewangelii mówią o tym, że wszelki początek jest w Bogu i że Bóg jest pośród nas. Mówią o Bożej miłości. Ja żyję i jestem. Miałem swój własny początek, bo Bóg tego chciał. Jestem Jego stworzeniem, któremu okazuje ogrom swojej miłości.

  ponad 2 tygodnie temu, 2021-01-02 1105
 • 2020.12.27 - NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY

  Dar rodziny
  Bóg zechciał być dzieckiem, mieć rodzinę, wzrastać w niej, rozwijać się, dojrzewać do pełni człowieczeństwa. Około trzydziestu lat spędził Jezus w swoim domu rodzinnym. Trzy lata nauczał, w ciągu trzech dni nas zbawił. Te proporcje pokazują, że nasza codzienność jest dla Boga bardzo ważna. To w codzienności obdarzamy się miłością i przebaczamy sobie nawzajem. To w codzienności słuchamy Boga. Są też chwile szczególne, trudne. Dla Maryi był to moment zwiastowania, dla Świętej Rodziny – proroctwo Symeona. Niech Święta Rodzina z Nazaretu będzie dla nas ciągłą inspiracją w czynieniu naszej codzienności coraz piękniejszą i bardziej świętą.

  ponad 2 tygodnie temu, 2020-12-26 1204
 • Życzenia na Boże Narodzenie

  Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składam najserdeczniejsze życzenia całej Wspólnocie Parafialnej – moim współpracownikom, Księżom, Klerykom, Siostrom Współpracownikom Świeckim, wszystkim Grupom i Wspólnotom naszej Parafii, wszystkim Parafianom i Gościom -  życzę Wam głębokiego przeżycia wielkiej Tajemnicy Miłości Boga do człowieka, która pozwala nam czuć się kochanymi przez Boga!

  Życzę Wam, aby Święta Bożego Narodzenia umocniły Was w miłości i pokoju, a ta świąteczna atmosfera w rodzinach, niech trwa jak najdłużej.

                                                                                         Ks. Marek

  ponad 2 tygodnie temu, 2020-12-25 796
 • 2020.12.20 - IV NIEDZIELA ADWENTU

  Wolni, aby współpracować z Bogiem
  Bóg szanuje wolność człowieka. Dlatego w zwiastowaniu ustami anioła Gabriela objawia Maryi swoją wolę, ale pyta jednocześnie, czy chce ją przyjąć. Bóg nie narzuca, lecz prosi. Maryja jako istota wolna mogła powiedzieć Bogu „nie”, podobnie jak w ogrodzie Eden postąpiła Ewa, słuchając zwodniczych zapewnień węża. Ewa też była wtedy bez grzechu, pełna łaski i w komunii z Bogiem. To, co Ewa zniszczyła przez swoją pychę, nieufność i nieposłuszeństwo, Maryja na nowo odbudowała przez swoją wolność, pokorę, ufność i posłuszeństwo Bogu. Stając się służebnicą Pana, stała się wolna wobec wszystkich innych autorytetów ludzkich.

  miesiąc temu 1352
 • 2020.12.13 - III NIEDZIELA ADWENTU

  Kim jestem, a kim nie?
  Niedziela Gaudete – Niedziela Radości. Liturgia zaprasza nas do radości, bo przychodzący Pan jest coraz bliżej. Jan Chrzciciel pokazuje nam, co jest źródłem tej głębokiej radości, której świat dać nie może. To świadomość własnej tożsamości i misji. Jan wie, kim jest w oczach Boga i jaką misją On go obdarzył. Mówiąc o samym sobie do faryzeuszy, najpierw trzykrotnie zapewnia, kim na pewno nie jest. Dopiero potem stwierdza, kim jest. Im bardziej będziemy świadomi, kim jesteśmy, a kim nie, tym więcej radości będzie nam towarzyszyło w codzienności.

  12 grudnia 2020r. 1256
 • 2020.12.06 - II NIEDZIELA ADWENTU

  Odwaga nawrócenia
  Jan przygotowuje drogę Jezusowi. Jest głosem Słowa. Jan zanurza w wodzie, podczas gdy Jezus zanurza w miłości Ducha Świętego. Jan, stając się drogą dla Jezusa, zaprasza innych: „Przygotujcie drogę Pana!”. Autentyzmem jego życia z Bogiem pociągnął wielu do przemiany życia. Także my, podejmując osobisty trud nawrócenia i przemiany naszego życia, stajemy się inspiracją dla innych. Pokazujemy, że zmiana jest możliwa, że warto żyć według wartości ewangelicznych. Żyjąc blisko Boga, można być człowiekiem wiernym, dobrym, prawdziwym, a także radosnym, wolnym, szczęśliwym i spełnionym.

  05 grudnia 2020r. 1857
 • 2020.11.29 - I NIEDZIELA ADWENTU

  Jezus odszedł do Ojca, a swój dom, czyli Kościół, pozostawił naszej trosce. Pan powierzył nam „staranie o wszystko”, a obdarzając życiem, powołaniem i misją, „każdemu wyznaczył zajęcie”. Do nas należy uważność i czuwanie oraz ciągła gotowość serca na spotkanie z Jezusem, teraz sakramentalnie, a kiedyś twarzą w twarz. Czuwanie uwrażliwia nasze serca na rozpoznawanie Bożego działania w nas i pośród nas. Dewiza wielu świętych może się stać również dla nas inspiracją na tegoroczny Adwent, jak też na całe życie: „Żyj tak, jakby każdy kolejny dzień był twoim ostatnim dniem życia”.

  28 listopada 2020r. 3328
 • 2020.11.22 - UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA

  Niech Jezus króluje w nas
  Jezus mówi te słowa do swoich uczniów, czyli do tych, którzy budują z Nim bliską więź przyjaźni. Aż cztery razy powtarza to, czego oczekuje i co zostało lub nie ofiarowane Mu w drugim człowieku. Zanim jednak skieruje do nas zachętę do bycia miłosiernym jak On sam, karmi nas swoim Słowem, Ciałem i Krwią, przyjmuje nas we wspólnocie Kościoła, okrywa swoim przebaczeniem nagość naszego grzechu, swoim miłosierdziem leczy rany duszy, swą łaską uwalnia z naszych zniewoleń. Doświadczając takiego królowania Jezusa w naszym życiu, możemy iść i służyć Mu w naszych braciach i siostrach.

  21 listopada 2020r. 3975
 • 2020.11.15 - XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

  „Każdemu dał według jego zdolności”. Życie jest darem Boga. Kiedy przyjmujemy je, czyli samych siebie z Jego rąk, możemy sami stawać się Jego darem dla świata. Nikt z nas nie dostał za dużo, aby czuć się przytłoczony niemożliwością realizacji własnych darów. Nikt z nas nie dostał też za mało, aby zazdrościć innym i narzekać. Ważne jest, abyśmy te Boże dary przeżywali jako możliwość, a nie jako naszą własność. Wierność w rzeczach małych otwiera nas na realizację większych dzieł, a jednocześnie na przyjęcie jeszcze większej łaski i obdarowania. Niewiara w możliwość rozwijania Bożych darów zamyka nas w sobie, unieszczęśliwia, czyni ludźmi dostrzegającymi jedynie negatywne aspekty i nadmierne wymagania. Jeśli Bóg ci coś dał, to znaczy, że jesteś w stanie to przyjąć, unieść i zrealizować.

  14 listopada 2020r. 3117
 • 2020.11.08-XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

  Życie człowieka jest wciąż skierowane ku czemuś, ku komuś. Dążymy od tego, kim jesteśmy, ku temu, kim mamy się stać. Od życia ziemskiego ku miłości Boga – Oblubieńca. Lampa to symbol mojego życia, prostego i kruchego jak glina. Oliwa to miłość Ducha Świętego, bez niej nie zapłonę. Życiowa mądrość i roztropność to napełnianie mojego życia, wnętrza, mojej lampy – oliwą Ducha, Jego miłością. Głupota to coraz większe oddalanie się od miłości Oblubieńca w ciemność. Oddalanie się do tego stopnia, że może On powiedzieć: „Zapewniam cię, że cię nie znam”. Panien rozsądnych i głupich jest tyle samo. Mądrości i głupoty jest we mnie po równo. Ode mnie zależy, ku czemu zwrócę moje serce, za czym podążę.

  07 listopada 2020r. 2410
 • 2020.11.01 - UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

  Być szczęśliwym
  Według Jezusa człowiek szczęśliwy nie upatruje poczucia bezpieczeństwa w samym sobie, lecz pozwala, aby Bóg był we wszystkim jego źródłem. To ten, który nie ucieka przed smutkiem, lecz pozwala, aby Bóg go pocieszał. To ten, który nie używa przemocy w relacjach, ale zdobywa szacunek i autorytet siłą swojej łagodności, wzorując się na Bogu. To człowiek, który realizację swoich aspiracji, pragnień i marzeń uzgadnia z Bogiem, szukając we wszystkim Jego woli. Osoba szczęśliwa według Ewangelii nie oskarża, nie osądza, nie ocenia jedynie według własnego punktu widzenia, lecz czerpie z własnego doświadczenia Bożego miłosierdzia. Dzięki temu, że ma czas dla Boga, widzi Go w drugim człowieku czystym sercem i spojrzeniem. To osoba, która pierwsza wyciąga rękę do zgody i pojednania, ponieważ nosi w sercu Boży pokój.

  31 października 2020r. 2331
 • 2020.10.25 - XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

  „Będziesz miłował” – bardziej niż nakaz czy przykazanie jest to pragnienie Boga względem nas i Jego obietnica. Jeśli pozwolimy Bogu, aby nas kształtował, On mocą swojego Ducha uzdolni całą naszą osobę do kochania w sposób harmonijny i integralny. Wówczas będziemy kochać Go całym umysłem przez poznawanie prawdy. Całym naszym sercem przez budowanie dojrzałych więzi i relacji. Całą naszą duszą przez podejmowanie ewangelicznych decyzji i czystość intencji w działaniach. Coraz bardziej harmonizując nasze wnętrze, będziemy zdolni do miłowania naszych bliźnich jak siebie samych.

  24 października 2020r. 3371
 • 2020.10.18 - XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

  Wolność słowa i wolność w słowie
  Jezus jest mistrzem komunikacji międzyosobowej. Z jednej strony nie daje się wciągnąć w manipulacje faryzeuszy. Nie idzie za tanimi pochlebstwami, nie chce też zjednywać sobie rozmówców. A z drugiej strony nie ubliża im, nie upokarza. Raczej zaprasza do głębszej refleksji nad sobą i czystością intencji w działaniu: „Obłudnicy! Dlaczego Mnie wystawiacie na próbę?”. Nie daje odpowiedzi, którą chcieli na Nim podstępnie wymusić, lecz prowokuje ich samych do odpowiedzi.

  17 października 2020r. 4044
 • 2020.10.11 - XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

  Wzgardzone zaproszenie
  Obecność Boga jest rzeczywistością radosną i obfitą. Jezus porównuje ją do uczty weselnej. Ojciec wszystko przygotował, lecz zaproszeni nie przyszli, gdyż byli zajęci swoimi małymi sprawami. Ojciec więc zaprosił wszystkich, których słudzy spotkali. Kiedyś na Wschodzie ubodzy uczestniczący w uroczystościach otrzymywali wierzchnią szatę jako strój weselny. Jednak i tu ktoś jej nie przyjął, i został wyrzucony. A jak jest z nami? Bóg daje nam wszystko. Mimo to potrafimy wzgardzić Jego zaproszeniem i obdarowaniem w Słowie, Eucharystii, sakramentach, łaskach, obecności bliźnich. A to prowadzi nas do rozpaczy.

  10 października 2020r. 3506
 • 2020.10.04 - XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

  Żyć owocnie

  Warto zauważyć, ile serca i troski wkłada gospodarz w założenie winnicy i ochronę jej przed niebezpieczeństwem. Także wobec nas, którzy jesteśmy winnicą Pana, Bóg czyni nieskończenie wiele gestów miłości, zaczynając od daru naszego życia. Życie nie jest naszą własnością. Jest nam dane „w dzierżawę”, na jakiś czas. Jaka jest moja postawa? Czy przyjmuję ten najwspanialszy dar Ojca – życie i pielęgnuję je, aby wydawało dobre owoce? Czy też chcę je sobie zawłaszczyć, krzywdząc innych przez mój egoizm?

  03 października 2020r. 5280 2
 • 2020.09.27 - XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

  Żyć świadomie
  Najtrudniej spotkać Boga tym, którzy uważają, że „są w porządku”. Nie czują potrzeby nawrócenia ani spotkania Boga jako Zbawiciela. Tak było w przypadku faryzeuszy i starszych ludu, tak też bywa w naszym przypadku. Celnicy i nierządnice wyprzedzają nas w drodze do Boga, bo mają świadomość grzechu, wierzą w miłość Zbawiciela i pragną przemiany życia. Prośmy dziś o łaskę opamiętania i spojrzenia na siebie i własne życie oczami miłosiernego Zbawiciela. Do jakiej wolności zaprasza mnie Jezus? Jakiej przemiany pragnie dokonać w moim życiu, abym już nie tylko powtarzał: „Tak, Ojcze”, ale też to spełniał?

  27 września 2020r. 6105
 • 2020.09.20 - XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

  Nieskończona dobroć

  W oczach Boga każdy ma szansę. Dla Niego nigdy nie jest za późno. Dla Niego nie ma przegranych ani prymusów z pierwszej ławki. Dla Boga wszyscy jesteśmy dziećmi zaproszonymi do współpracy w trosce o winnicę królestwa Bożego. Bóg jest nieskończenie dobry. Jego dobroć to pragnienie, aby „zapłacić temu ostatniemu tyle samo”, bo każdy jest godny miłości, bez względu na to, ile z siebie potrafi dać, czy dużo, czy mało. Logika Bożej dobroci przekracza całkowicie schematy ludzkiej sprawiedliwości. Może szokować i budzić niezrozumienie czy sprzeciw. Jednak w swoich wyborach Pan jako nasz Przyjaciel, pozostając wierny swoim obietnicom, w niczym nas nie krzywdzi.

  19 września 2020r. 4600
 • 2020.09.13 - XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

  Zawsze gotowi do przebaczenia
  Nowe serce, które Bóg chce nam dać, to serce gotowe do przebaczenia na wzór Jezusa. Ilekroć skruszeni prosimy o miłosierdzie, Bóg przebacza nam i daje kolejną szansę. Dlaczego więc tak często nie umiemy, czy nie chcemy przebaczać? Ten, kto krzywdzi innych, wcześniej sam został skrzywdzony; ten, kto rani innych, wcześniej sam został zraniony. Oczywiście to nie usprawiedliwia wyboru zła czy grzechu, lecz wskazuje na przyczynę. Zemsta tylko poszerza krąg nienawiści i przemocy, natomiast przebaczenie z serca zatrzymuje przemoc. Przebaczenie daje szansę na przemianę.

  12 września 2020r. 7323
 • 2020.09.06 - XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

  Pozyskać brata

  Upomnienie braterskie to wielka sztuka życia. Możemy upominać z agresją, bo coś się nam nie podoba, drażni nas, czegoś w drugim nie akceptujemy. Wtedy jednak łatwo kogoś poniżyć, oskarżyć, skrzywdzić. Nigdy nie mamy wglądu w serce i intencje drugiego człowieka. Dlatego tak ważne jest, aby przed spotkaniem z bliźnim spotkać na modlitwie Jezusa i zapytać Go o światło i rozwiązanie, a potem wsłuchać się we własne serce i zapytać siebie, jakiego dobra pragnę dla tej osoby. Upomnienie płynące z miłości, ze szczerej troski o dobro drugiego otwiera serce i umożliwia przemianę. Jest zaproszeniem do rozwoju.

  05 września 2020r. 8769 2
 • 2020.08.30 - XXII NIEDZIELA ZWYKŁA

  Za Jezusem
  Słysząc zapowiedź męki, Piotr chce ochronić Jezusa: „Panie, na pewno się to Tobie nie przydarzy!”. Lecz tą postawą sprzeciwia się woli Ojca, wchodząc jak gdyby pomiędzy Jezusa a Ojca. Dlatego Jezus w tym momencie nazywa Piotra szatanem, to znaczy tym, który dzieli, bo nieświadomie próbuje oddzielić Jezusa od Ojca. Jezus nie tyle odrzuca Piotra, ile nakazuje mu: „Idź za Mną, z tyłu”, to znaczy: „Nie uprzedzaj faktów, nie wybiegaj przede Mnie. Zaufaj Mi, pójdź za Mną”. Ileż razy i ja nie pytam, co jest wolą Ojca, lecz wybiegam przed Mistrza, szukając własnych rozwiązań, na małą i ciasną miarę swojego serca.

  30 sierpnia 2020r. 8868
 • OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 23.08.2020

  Jezus niczym wytrawny dziennikarz przeprowadza wywiad wśród swoich uczniów. Zaczyna od ogólnego pytania: „Co mówią ludzie? Kim według nich jest Syn Człowieczy?”. I tu pada wiele odpowiedzi. Kiedy jednak Jezus pyta bezpośrednio: „A według was, kim jestem?”, zapada milczenie. Odzywa się tylko Piotr, który rozpoznał sekret Jezusa nie dzięki własnym zdolnościom, lecz dzięki łasce od Boga. Gdyby dziś Jezus nas zapytał: „Co mówią o Mnie twoi sąsiedzi, znajomi, rodzina?”, mielibyśmy wiele do opowiadania. A jaka byłaby moja odpowiedź, gdyby zapytał: „A kim jestem dla ciebie?”?

   

  WAKACYJNA POSŁUGA W NASZYM KOŚCIELE

  • Msze św. w niedziele: godz. 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 14.00, 18.00, 19.30, 21.00.
  • Msze św. w dni powszednie: godz. 6.30, 7.00, 9.00 i 19.00.
  • Od poniedziałku do soboty o godz. 20.30 różaniec w intencji bezpiecznego sezonu wakacyjnego w naszym mieście po modlitwie różańcowej Apel Jasnogórski.
  • Od poniedziałku do soboty od godz. 17.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi świętej
  • We wszystkie dni powszednie wakacji Msza św. z nauką rekolekcyjną o godz. 19.00.

   

  PISMO ŚWIĘTE

  W wakacje w naszej Parafii będziemy starać się pochylać nad jednym z elementów mających wpływ na nasze życie duchowe. Chcemy zwracać uwagę na refleksje nad Pismem Świętym i Jego obecnością w naszym życiu. Proponujemy naszym wczasowiczom, aby tegoroczną pamiątką pobytu w naszym kościele stało się Pismo Święte,  które rozprowadzamy przed kościołem i w kiosku parafialnym.

   

  PRZY KOŚCIELE ZAPRASZAMY  W WSZYSTKICH TURYSTÓW W NASTĘPUJĄCE MIEJSCA:

  Sala Pamięci Świętego Jana Pawła II. Jest to miejsce, w którym utrwalamy w naszej pamięci sylwetkę niezwykłego Świętego - Wielkiego Polaka. Mieści się ona w Domu Parafialnym.  Wejście przez kiosk parafialny. Obok kościoła znajduje się także ławeczka Świętego Jana Pawła II.

   

  UROCZYSTOŚĆ NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ

  26 sierpnia Kościół obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Uroczystość maryjną i narodową. Dzisiejsze święto związane jest z sanktuarium maryjnym w Częstochowie. Cudowny wizerunek Czarnej Madonny czczony jest w Częstochowie od 1382 r. Książę opolski Władysław wzniósł na Jasnej Górze klasztor dla Ojców Paulinów i oddał im w opiekę obraz Matki Bożej. Pochodzenie obrazu osnute jest legendą, pozostaje niewyjaśnione, ale panuje ogólne przekonanie, że jest to malowidło wschodnie. Kult jego wzmógł się po cudownej obronie Jasnej Góry w czasie potopu szwedzkiego. Od tego czasu Jasna Góra zaczęła stawać się głównym ośrodkiem kultu maryjnego w Polsce i zarazem duchową stolicą naszej ojczyzny. Od XVII w. Ojcowie Paulini podejmowali starania o ustanowienie specjalnego święta ku czci MB Częstochowskiej, lecz bezskutecznie. Święto to zostało zatwierdzone w 1904 r. dla diecezji włocławskiej, na terenie której leżała wówczas Częstochowa. 26 października 1956 r. święto zostało zatwierdzone dla wszystkich diecezji w Polsce. Uroczystość ta jest okazją do wyrażania naszej Matce i Królowej największego uwielbienia i szczerej wdzięczności za opiekę nad nami i naszym narodem.

   

  INTENCJE MSZALNE

  Od 2 września można zamawiać intencje mszalne na cały przyszły rok. Przy zamawianiu intencji proszę pamiętać także o tym, iż inni parafianie, też chcą zamówić intencje za swoich zmarłych i w ważnych dla swojej rodziny sprawach.

   

  JUBILEUSZ 25- LECIA PRZYJĘCIA SAKRAMENTU KAPŁAŃSTWA KS. BOGDANA RENUSZA TCHR

  23 maja ks. Bogdan Renusz TChr pochodzący z Władysławowa obchodził swój Jubileusz 25- lecia przyjęcia Sakramentu Kapłaństwa. Uroczysta Msza Święta Jubileuszowa przez ks. Bogdana zostanie odprawiona w niedzielę 30 sierpnia o godzinie 11.00.

   

  PRZYGOTOWANIA DO  I KOMUNII ŚW.

  Przypominamy,  iż dzieci z klas III szkoły podstawowej do I Komunii św. przystąpią w  drugą niedzielę maja 2021 roku. Zapisy dzieci na przygotowanie do I komunii św. będą trwały cały wrzesień. Forma zapisu zostanie podana.

   

  PRZYGOTOWANIA DO  BIERZMOWANIA

  Kandydaci do bierzmowania z klas I liceum zapisują się na przygotowanie do tego sakramentu przez cały wrzesień br. w biurze parafialnym. Na wyżej wymienione spotkanie w biurze kandydaci przychodzą z indeksem z VIII klasy gimnazjum. Dokładny termin zapisów zostanie podany.

   

  KIOSK PARAFIALNY i SALA PAPIESKA – w dni powszednie od 12.00 do 19.00; w niedzielę od 9.30 do 14.00; oraz od 17.00 do 19.30

   

  NABOŻEŃSTWO WYPOMINEK- w każdą niedzielę o godz. 9.00

   

  NOWENNA DO MB NIEUSTAJĄCEJ POMOCY- w każdą środę o godz. o godz. 18.45

   

  KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA- W kościele w piątki po Mszy św. o godz. 19.00

   

  BIURO PARAFIALNE

  poniedziałek, środa, piątek; godz. 9:30 – 11:00; 16.00-17.00; w poniedziałek w biurze przyjmuje Proboszcz

   

  SPOWIEDŹ

  Podczas każdej Mszy św. oraz od poniedziałku do soboty oraz w dni powszednie od godz. 17.00 do 19.00.

   

  NUMER KONTA PARAFII: 38 83480003 0000 0000 5467 0001

   

  Trwa czas wakacji i urlopów. Dla jednych to czas odpoczynku, dla drugich wzmożonej pracy. Wszystkim Parafianom i wszystkim wypoczywającym w naszym mieście życzę dobrej pogody, regeneracji sił zarówno fizycznych jak i duchowych, zachwytu nad pięknem przyrody i budujących spotkań z ludźmi. Matka  Boża niech Wam daje radość z posługi wobec wypoczywających, turystom zaś niech  wyprasza łaskę bezpiecznego i skutecznego wypoczynku!

   

   

  Władysławowo, 23.08.2020                                                                                                                Ks. Marek Jarząbek SChr

   

                                                                                                                                                        proboszcz

  22 sierpnia 2020r. 6221 2
 • 2020.08.16 - XX NIEDZIELA ZWYKŁA

  ODPUST PARAFIALNY

  Przeżywaniu naszej Uroczystości Odpustowej, patronuje Obraz Oblicza Pańskiego, który znamy z całunu Turyńskiego. Ten nie namalowany przez człowieka Obraz,  papież Franciszek nazwał Ikoną Miłosierdzia Bożego. Kazania na temat oglądania Oblicza Bożego w chwale nieba wraz Maryją  wygłosi ks. Zbigniew Drzał, proboszcz z Gdańska Letnicy.

  Po Mszach świętych, będziemy mieli okazję nabyć obraz Oblicza Pańskiego oraz książkę autorstwa ks. Zbigniewa pt.  „Ukaż mi Swą Twarz. Jak rozpoznać Boga we współczesnym świecie.” Zawiera ona wybrane teksty biblijne, wypowiedzi świętych oraz  modlitwy i pieśni związane z tym obrazem.

  14 sierpnia 2020r. 7704
 • 2020.08.09 - XIX NIEDZIELA ZWYKŁA

  Jezus jest Panem niemożliwego. Przychodzi w środku nocy do uczniów walczących z burzą na jeziorze. Piotr chce być blisko Jezusa. Prośba ta może wydawać się dziwna, wręcz wyzywająca czy nawet trochę bezczelna, jednak Jezus wysłuchuje jej. Pozwala apostołowi na niezwykłe przekroczenie granic własnego rozumu, lęku i sił natury. Piotr jednak w pewnym momencie wątpi i zaczyna tonąć. Jezus natychmiast go wyławia z odmętów. Sytuacja ta pokazuje apostołowi, że niemożliwe jest przestrzenią działania Boga, a nie zdobyczą człowieka. Niemożliwe jest osiągalne jedynie przez wielką ufność i pokorę.

  14 sierpnia 2020r. 6062
 • 2020.08.02 - XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

  Tłumy nakarmione dzięki cudownemu rozmnożeniu chleba i ryb znów będą łaknąć. Uzdrowieni z chorób i tak kiedyś umrą. Jednak głód odczuwany przez ciało nie jest najgorszym z głodów. Również choroby i cierpienie fizyczne nie są największym nieszczęściem. Trudniej zaspokoić głód i uleczyć cierpienie duszy zranionej grzechem, która nie pamięta o Bogu i jest odłączona od źródła życia, strącona w otchłań samotności. Tego właśnie głodu i cierpienia naszych dusz Bóg dotyka w Eucharystii. "Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? (...) Posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie". "Ja jestem chlebem życia, kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął".

  01 sierpnia 2020r. 6369
 • 2020.07.19 - XVI NIEDZIELA ZWYKŁA

  Bóg jest dobry i daje tylko dobro. Jezus mówi nam dziś, że u fundamentów każdej działalności Boga jest dobro. Zło przychodzi później i nie pochodzi od Niego. Często i my, podobnie jak słudzy gospodarza, pytamy: „Boże, dlaczego chwast? Kto to uczynił? Co teraz?”. Zło nami wstrząsa. Jezus nie chce, abyśmy kontemplowali zło, koncentrowali się na nim. Pan pragnie, abyśmy pielęgnowali dobro, sami stając się ziarnem dobra dla innych.

  18 lipca 2020r. 8797 2
 • 2020.07.12 - XV NIEDZIELA ZWYKŁA

  Wszystko jest darem
  Wielu ludzi żyje z nie do końca uświadomionym lękiem w sercu: „A jeśli Bóg mi to zabierze?”. To ci, którzy noszą w sobie obraz zazdrosnego Boga, który odbiera nam rzeczy czy osoby, na których nam najbardziej w życiu zależy. Jest to oczywiście fałszywy obraz Boga. Prostuje to sam Jezus, dzieląc się z nami swoim doświadczeniem, które jest źródłem Jego radości: „Mój Ojciec przekazał Mi wszystko!”. To radosny okrzyk Syna obdarowanego przez Ojca. Miłość nie zabiera nigdy. Ona może tylko dawać, ofiarowywać i przyjmować. Może także zapraszać do pozostawienia czegoś, co szkodzi lub przeszkadza w rozwoju. Jest to jednak zaproszenie, a nie przymus. Przeżywając życie jako dar od Boga, staje się ono nawet pośród trudów i zmagań o wiele łatwiejsze i lżejsze.

  11 lipca 2020r. 6531
 • 2020.07.05 - XIV NIEDZIELA ZWYKŁA

  Wszystko jest darem
  Wielu ludzi żyje z nie do końca uświadomionym lękiem w sercu: „A jeśli Bóg mi to zabierze?”. To ci, którzy noszą w sobie obraz zazdrosnego Boga, który odbiera nam rzeczy czy osoby, na których nam najbardziej w życiu zależy. Jest to oczywiście fałszywy obraz Boga. Prostuje to sam Jezus, dzieląc się z nami swoim doświadczeniem, które jest źródłem Jego radości: „Mój Ojciec przekazał Mi wszystko!”. To radosny okrzyk Syna obdarowanego przez Ojca. Miłość nie zabiera nigdy. Ona może tylko dawać, ofiarowywać i przyjmować. Może także zapraszać do pozostawienia czegoś, co szkodzi lub przeszkadza w rozwoju. Jest to jednak zaproszenie, a nie przymus. Przeżywając życie jako dar od Boga, staje się ono nawet pośród trudów i zmagań o wiele łatwiejsze i lżejsze.

  04 lipca 2020r. 4665