loading...
« Strona główna

2020.03.08 - II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Trzy oblicza chwały
Na dwóch wzgórzach Jezus ukazuje swoją tajemnicę najbliższym Mu uczniom. To Tabor i Kalwaria, góra przemienienia i wzgórze męki. Na Taborze Jezus objawia Piotrowi, Jakubowi i Janowi piękno swej Boskiej chwały, a Ojciec potwierdza wobec apostołów Jego tożsamość umiłowanego Syna. Na Kalwarii Jezus objawia chwałę swojego umęczonego oblicza, ukryte piękno miłości do końca. Jedynie Jan jest świadkiem dwóch objawień, dwóch wyrazów piękna chwały Jezusa, tej świetlistej i tej krwawej. Tabor jest umocnieniem dla uczniów i dla nas przed Kalwarią, a jednocześnie zapowiedzią radosnej chwały zmartwychwstania. Czy potrafię dostrzegać obecność i piękno Jezusa w mojej codzienności, zarówno w chwilach radości, jak i cierpienia?

WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEPISÓW POKUTNYCH W ZWIĄZKU Z WIELKIM POSTEM

Wszyscy wierni, każdy na swój sposób, na podstawie prawa Bożego zobowiązani są czynić pokutę. Żeby jednak – przez wspólne zachowanie pokuty – złączyli się między sobą, zostają nakazane dni pokuty, podczas których wierni powinni przeznaczać więcej czasu na modlitwę, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać post i wstrzemięźliwość (por. kan. 1249 KPK). Dniami pokuty w Kościele powszechnym są poszczególne piątki całego roku i czas Wielkiego Postu (por. kan. 1250 KPK). 

 • Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły

Wierni, którzy ukończyli 14. rok życia, są zobowiązani do zachowania w ciągu całego życia wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych we wszystkie piątki całego roku i Środę Popielcową.

Równocześnie – ze względu na tradycję tego dnia w Polsce – zachęca się do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w Wigilię Bożego Narodzenia.

Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych nie obowiązuje, jeżeli zgodnie z przepisami liturgicznymi, w piątek przypada uroczystość.

Wierni, którzy ukończyli 18. rok życia, aż do rozpoczęcia 60. roku życia, oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych są zobowiązani do zachowania postu ścisłego w Środę Popielcową i  Wielki Piątek. Post ścisły pozwala na jednorazowy posiłek do syta oraz na dwa skromne posiłki w ciągu dnia.

Wierni, którzy nie mają możliwości wyboru pokarmów i muszą spożywać to, co zostanie im podane, mogą korzystać z dyspensy od obowiązku wstrzymania się od potraw mięsnych w piątki całego roku. Taka dyspensa nie istnieje w Środę Popielcową  i Wielki Piątek.

Niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek zakłada jednak podjęcie innych form pokuty, takich jak: modlitwa, jałmużna, uczynki pobożności i miłości, wierniejsze spełnianie obowiązków.

Dla słusznej przyczyny proboszcz może udzielić w pojedynczym przypadku – poszczególnym wiernym, poszczególnym rodzinom lub wspólnotom wiernych – dyspensy od wstrzemięźliwości od potraw mięsnych, z wyjątkiem: Środy Popielcowej i Wielkiego Piątku.       Proboszcz winien jednak nałożyć na korzystających z dyspensy obowiązek modlitwy w intencjach Ojca Świętego oraz złożenia ofiary do skarbony z napisem „Jałmużna postna”, względnie częstszego spełniania uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia.

 • Powstrzymywanie się od zabaw

 Powstrzymywanie się od zabaw sprzyja opanowaniu instynktów i wolności serca (zob. KKK 2043).  Obowiązuje we wszystkie dni Wielkiego Postu. 

 • Czas komunii św. Wielkanocnej

 Czas komunii wielkanocnej, obejmuje okres od Środy Popielcowej, tj. od dnia 26 lutego 2020 r. do Niedzieli Najświętszej Trójcy, tj. do dnia 7 czerwca 2020 r. Przyjęcie Komunii św. z okazji Wielkanocy w naznaczonym terminie należy do podstawowych obowiązków katolika.

NABOŻEŃSTWO GORZKICH ŻALI z kazaniem pasyjnym w niedziele o g. 17.15

 

DROGA KRZYŻOWA

w każdy piątek: dla dorosłych - godz. 9.00 i 17.30; dla dzieci - godz. 16.45;

dla wspólnoty WIARA I ŚWIATO odbywa się w każdą sobotę o godz. 15.00

 

TEGOROCZNE REKOLEKCJE

Tegoroczne rekolekcje parafialne rozpoczniemy 8 marca. Rekolekcje wygłosi  o. Wojciech Kozłowski ze Zgromadzenia Misjonarzy Św. Wincentego a Paulo, ceniony kaznodzieja i rekolekcjonista.  Nauki rekolekcyjne podczas Mszy św.:

Niedziela (8.03) – godz. 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 14.00, 18.00

Poniedziałek (09.03), Wtorek (10.03), Środa (11.03) – godz. 8.00, 18.00

W środę przeprowadzimy zbiórkę ofiar na rzecz dzieł realizowanych przez o. Rekolekcjonistę.

 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Nauki rekolekcyjne w kościele

9 i  10 marca

 • 9.15 – 10.30 – klasy: III, IV, V
 • 10.45 – 11.30 – przedszkola, klasy: 0, I, II
 • 11.45 – 13.00 – klasy: VI, VII, VIII

 

11 marca - dzień spowiedzi i Msza Święta
 

 • 9.30 – 10.30 – klasy: IV, V
 • 10.45 – 11.30 – przedszkola, klasy: 0, I, II, III
 • 11.45 – 13.00 – klasy: VI, VII, VIII

 

REKOLEKCJE MŁODZIEŻY

9 i 10 marca

 • 8.00 – 9.00 (aula w Domu Parafialnym)

11 marca
Dzień spowiedzi i Msza Święta

 • 8.00 - 8.30 -Spowiedź (kościół)
 • 8.30 - 9.15 -Msza Święta (aula w Domu Parafialnym)

Rekolekcje prowadzą Siostry ze Wspólnoty Uczennic Krzyża

 

EKSTREMALNA DROGA KRZYŻOWA

Zapraszamy do udziału w Szóstej Ekstremalnej Drodze Krzyżowej z Jastrzębiej Góry do Helu. Wyjście z Jastrzębiej Góry po Mszy św. 03 kwietnia 2020 o godz. 20.00.

Zapisy:  http://www.EDK.popiasku.pl/

MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ

Zapraszamy na Misterium Męki Pańskiej w naszym kościele w piątek, o godz. 19.00.

 

KOMUNIKAT BEATYFIKACJA SŁUGI BOŻEGO KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Wejściówki dla pielgrzymów indywidualnych

Każdy kto indywidualnie chciałby udać się do Warszawy i wziąć udział w uroczystościach beatyfikacyjnych Sługi Bożego Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w niedzielę, 7 czerwca 2020 r., już dziś proszony jest o zgłoszenie zapotrzebowania na kartę wstępu w zakrystii lub biurze parafialnym. Zgłoszenia będziemy przyjmować do dnia 20 marca br.

 

SAMOLOTOWA PIELGRZYMKA DO GRECJI (Śladami św. Pawła)

W terminie 10.10 – 17.10.2020 planujemy parafialną do Grecji. Cena około 3850 zł +150 Euro. Szczegółowy plan wyłożony na stoliku pod chórem. Zapisy u ks. Proboszcza

 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Bierzmowanie w naszej parafii będzie miało miejsce 5 maja o godz. 18.00. Sakramentu bierzmowania udzieli ks. biskup Zbigniew Zieliński.

 

PRZYGOTOWANIA DO  I KOMUNII ŚW.

15 marca o godz. 15.00 - dzieciom poświęcimy książeczki. (Msza św. dodatkowa, książeczki indywidualnie zakupują rodzice);

 

WIELKOPOSTNY DZIEŃ SKUPIENIA DLA DZIECI

14 marca odbędzie się Skupienie wielkopostne na, które zapraszamy dzieci od 4-8 klasy  (w domu parafialnym)

„Miłość to przede wszystkim czyny, a nie puste słowa czy obietnice „    

Plan

  9.30 - Spotkanie integracyjne

10.00- Katecheza i praca ze Słowem Bożym

10.45- Warsztaty

11.45- Kanapkowa przerwa i modlitwa Anioł Pański

12.15 -Adoracja w kaplicy, Droga krzyżowa na  dworze

13.30 -Poczęstunek

14.00- Koronka do Bożego Miłosierdzia i          Zakończenie            

            Przynieść coś do picia, różaniec i dobry humor

 

CARITAS ( wejście od ul. Świerkowej)

 • PRACOWNIA św. O. Pio 

Pracownia Miłosierdzia "Św. Ojca Pio" serdecznie zaprasza nowe osoby do włączenia się do  naszej wspólnoty Pracownia czynna od poniedziałku do piątku w g. 09.00 - 13.00. Przyjdź i przekonaj się sam jak radośnie i owocnie możesz przeżyć dzień.

 • JADŁODAJNIA  św. o. Pio czynna  od poniedziałku do piątku godz. 12.30

 

 

ŻYWY RÓŻANIEC

Zwracam się z gorącą prośbą do wszystkich chętnych zarówno mężczyzn jak i kobiet pragnących wspierać modlitwą i ofiarą duchową działania Kościoła oraz naszej wspólnoty parafialnej w ramach wspólnoty Żywego Różańca o zgłaszanie tego faktu w zakrystii.

Żywy różaniec to grupa dwudziestu osób zobowiązujących się do odmawiania jednej tajemnicy (10 różańca) codziennie, czyli wszyscy razem odmawiają codziennie cały różaniec. Swoją chęć przynależenia do różańca zgłaszamy w zakrystii

 

PRACE W NASZYM KOŚCIELE

Trwają prace remontowe w naszym kościele związane z całkowitą wymianą posadzki i innych elementów kamiennych w prezbiterium liczymy na to, że tak jak było w przypadku ławek tak i teraz, potrzeba ta znajdzie zrozumienie i wielu ofiarodawców. Ofiary można przekazywać na konto parafii: 38 83480003 0000 0000 5467 0001

 

ZMARLI

W minionym tygodniu do wieczności odeszli:

† Zdzisława Struck, ur.1947, zam. ul. Źródlana

†Jan Hoffmann, ur. 1958, zam. ul. Wewnętrzna, pogrzeb w poniedziałek o godz. 14.00

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…..

 

 

Wszystkim Drogim Parafianom, Gościom, oraz Jubilatom tego tygodnia życzymy wielu łask Bożych płynących od Jezusa Chrystusa.

 

 

 

 

Władysławowo, 08.03.2020                                                                                                                Ks. Marek Jarząbek SChr -  proboszcz