loading...
« Strona główna

2019.12.25 - BOŻE NARODZENIE

Wszyscy chcą świętować. Czy jednak wiedzą co? Świętowanie nie może być gorszeniem się tymi, którzy tajemnicę Bożego Narodzenia widzą w obficie zastawionym stole i zaśpiewanej kolędzie. Powinno być odpowiedzią na pytanie, jak obecnie ta tajemnica wpływa na moje życie. Oto Bóg staje się człowiekiem, abym miał udział w Jego życiu, które jest pełnią szczęścia bez końca. To życie wzrasta we mnie zawsze, kiedy przyjmuję Słowo i wprowadzam Jego porządek. Boże Narodzenie to nie święto biernej akceptacji przyjścia Boga na ten świat. Pasterze wskazują, że trzeba wybrać się w drogę, odnaleźć Dziecię i wsłuchać się w treść Dobrej Nowiny, którą przynosi, zapytać Maryi i Józefa, którzy są najbliżej tej tajemnicy. Trzeba wyjść ze swoich przyzwyczajeń na poszukiwanie Nowonarodzonego, aby zadziwić się wielką miłością Boga do człowieka

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składam najserdeczniejsze życzenia całej Wspólnocie Parafialnej – moim współpracownikom, Księżom, Klerykom, Siostrom Współpracownikom Świeckim, wszystkim Grupom i Wspólnotom naszej Parafii, wszystkim Parafianom i Gościom -  życzę Wam głębokiego przeżycia wielkiej Tajemnicy Miłości Boga do człowieka, która pozwala nam czuć się kochanymi przez Boga!

Życzę Wam, aby Święta Bożego Narodzenia umocniły Was w miłości i pokoju, a ta świąteczna atmosfera w rodzinach, niech trwa jak najdłużej.

Pragnę  podziękować wszystkim, którzy swoją posługą i konkretnym działaniem włączyli się w przygotowanie tych świąt. Księżom dziękuję za ofiarną posługę w konfesjonale i głoszone Słowo Boże.  Dziękuję moim wikariuszom za ogromną troskę w te dni  o dzieci i młodzież. Bóg zapłać wszystkim świeckim w różny sposób uczestniczyli w przygotowaniach, czy to poprzez czuwanie adwentowe na roratach, czy pomagając przy dekoracjach. Pragnę zauważyć Radnym naszej parafii i siostrze Małgorzacie to oni  w tym roku zadbali o dekoracje w naszym kościele. Dziękuję wszystkim, którzy pomagali w dekorowaniu naszego kościoła i tworzeniu Żywej Szopki. Dziękuję naszemu organiście panu Markowi.  Dziękuję Władzom Miasta, firmom Abruko i Elpom, Kole Gospodyń Wiejskich,  Właścicielom pensjonatu „Luan”,  właścicielom „Pomorzanki”, właścicielom tartaku MGJ w Leśniewie, członkom i wolontariuszom Parafialnego Zespołu Caritas z siostrą Moniką na czele,, Orkiestrze Młodzieżowej, Chórowi „Stella Maris”, Kościołowi Domowemu, Młodzieży, scholi młodzieżowej, scholi dziecięcej, wspólnocie Jemu Chwała, Tomkowi Rutha & Evita , Weronice Sikorze, Ochotniczej Straży Pożarnej,  Liturgicznej Służbie Ołtarza. Bardzo dziękuję za wszelkie dobro.

 

MSZE ŚWIĘTE W DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT WEDŁUG PORZĄDKU NIEDZIELNEGO.

 

ŻYWA SZOPKA

Zapraszamy do odwiedzania Żywej Szopki w dniach 25, 26 grudnia w godzinach od 9.00 do 19.00.

 

MODLITWA O POKÓJ

25 grudnia o godz.15.00 spotkamy się przy Żywej Szopce, aby naszą obecnością i modlitwą  zamanifestować pragnienie pokoju w naszych domach w naszym mieście, ojczyźnie i na całym świecie…

 

ZAPRASZAMY NA KOLĘDOWANIE PRZY ŻYWEJ SZOPCEK

25 grudnia

10.30 – PulsBand & Evita 

12.00 – Weronika Sikora

13.30 – kolęduje p. Marek Guz

15.00 – PulsBand & Evita 

26 grudnia

10.30 – kolęduje chór „Stellla Maris”

12.00 – kolęduje Zespół Dziecięcy

13.30 – kolęduje „Jemu Chwała”

15.00 – kolęduje Kościół Domowy

17.30 – kolęduje Zespół Młodzieżowy

 

BŁOGOSŁAWIENIE WINA

W piątek 27 grudnia Kościół obchodzi wspomnienie św. Jana Apostoła i Ewangelisty. Podczas Mszy św. będzie miało miejsce błogosławieństwo wina ku czci Św. Jana.  W tym roku wino dla uczestników liturgii zostało przygotowane.

 

NABOŻEŃSTWO DZIĘKCZYNNE

We wtorek kończymy rok 2019. Chcemy dziękować Bogu za wszelkie dobro, jakie było naszym udziałem w minionym roku. Eucharystia dziękczynna połączona z nabożeństwem za Rok Bożej Opieki nad naszą wspólnotą parafialną z prośbą o Boże błogosławieństwo w roku przyszłym o godz. 17.00. jest to  jedyna Msza św. sprawowana w naszym kościele tego wieczora

 

DYSPENSA

Na piątek 27.12.2019 roku została udzielona dyspensa od obowiązku powstrzymania się od spożywania pokarmów mięsnych.

 

ODNOWIENIE  PRZYRZECZEŃ MAŁŻEŃSKICH

29 grudnia  o godz. 12.30 odprawimy Mszę św. w intencji Rodzin naszej parafii w czasie której będzie możliwość odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Zapraszamy małżeństwa szczęśliwe, by podziękowały Bogu za radość trwałego związku, zapraszamy małżeństwa zagrożone, by się oddały w opiekę Świętej Rodzinie, zapraszamy także osoby porzucone, ale wierne przysiędze małżeńskiej, by nabrały sił do bohaterskiego świadectwa życia.

 

 

PRZYGOTOWANIA DO  I KOMUNII ŚW.

5 stycznia o godz. 11.45 - Spotkanie dla dzieci i rodziców dzieci przygotowujących się do I komunii św. Spotkanie w auli Domu parafialnego

 

PRACE KTÓRE CHCEMY PODJĄĆ W NASZYM KOŚCIELE

Bardzo serdecznie dziękuję tym wszystkim którzy w bieżącym roku wspierali remonty i modernizację naszego kościoła. Dziękuję za wszystkie złożone ofiary.

Pod koniec stycznia chcemy w naszym kościele rozpocząć prace związane z całkowitą wymianą posadzki i innych elementów kamiennych w prezbiterium (bez zmiany ich kształtów) liczymy na to, że tak jak było w przypadku ławek tak i teraz, potrzeba ta znajdzie zrozumienie i wielu ofiarodawców. Ofiary można przekazywać na konto parafii:  

38 83480003 0000 0000 5467 0001

 

CARITAS PARAFIALNA

Biura Caritas, Jadłodajnia  św. o. Pio 

Pracownia Miłosierdzia św. O. Pio 

Czynne od 2 stycznia. 

 

WIZYTA DUSZPASTERSKA

2 stycznia rozpoczynamy Wizytę Duszpasterską w domach naszych Parafian. Idziemy do Waszych domów, aby modlić się wspólnie z Wami i nieść nasze kapłańskie i pasterskie błogosławieństwo wszędzie tam, gdzie żyjecie i pracujecie. Domy niech będą przygotowane do wspólnej modlitwy. Niech na stole nakrytym białym obrusem będzie ustawiony krzyż, świece, woda święcona. Niech znajdzie się na nim Biblia. W tych znakach wyraża się nasza wiara i gotowość na przyjście Chrystusa. Podczas wizyty duszpasterskiej warto zadbać o jej organizację tak, aby była obecna cała rodzina. Na początku będzie miała miejsce wspólna modlitwa pod przewodnictwem kapłana w intencjach rodziny, chorych, zmarłych. Można też poprosić, o modlitwę w konkretnej intencji ważnej dla Waszej rodziny. Chcemy rozmawiać o życiu religijnym rodziny, o jej problemach i troskach. Ta wizyta to także okazja, aby zasięgnąć porady, zadać pytania dotyczące sakramentów czy też życia religijnego.

 

 

 

Władysławowo, 25.12.2019                                                                                                                Ks. Marek Jarząbek SChr -  proboszcz