loading...
« Strona główna

2020.02.16 - VI NIEDZIELA ZWYKŁA

Miłość istotą Prawa Bożego
Oprócz dziesięciu przykazań otrzymanych od Boga Izraelici mieli sześćset trzynaście innych wymyślonych przez siebie. Jezus nie mnoży przepisów, nie nakłada ciężarów, lecz zachęca do odkrycia istoty Prawa, którą jest miłość. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie przysięgaj fałszywie. Wobec tych zaleceń Ojca Jezus wskazuje, że oprócz zewnętrznych czynników są wewnętrzne motywacje serca. Inni ich nie widzą, ale Bóg tak. Pogardzając innymi, pożądając ich, odrzucając współmałżonka, mówiąc fałszywie o innych, pozwalamy, aby grzech opanował nasze serce, a wtedy od grzesznych pragnień do czynów jest tylko krok.

NAUKI PRZEDŚLUBNE

Tych, którzy zamierzają wstąpić w sakramentalny związek małżeński  zapraszamy do uczestniczenia w kursie przedmałżeńskim. Pierwsze spotkanie odbędzie się w poniedziałek  24 lutego o godz. 19:00 w auli w domu parafialnym. Nauki odbywać się będą przez cały tydzień o godz. 19.00.

Przygotowanie do zawarcia sakramentu małżeństwa jest podzielone na dwie części: kurs przedmałżeński i nauki przedślubne. Aby przyjąć sakrament małżeństwa powinno ukończyć się obydwie formy katechez. Katechezy kursu przedmałżeńskiego najczęściej głoszone są uczniem ostatnich klas szkoły średniej.

Nauki  przedślubne natomiast są ostatnim etapem przygotowania do małżeństwa. W tym ostatnim przygotowaniu mogą uczestniczyć tylko pary narzeczeńskie. W ramach nauk przedślubnych narzeczeni uczestniczą w sześciu spotkaniach ogólnych oraz w trzech spotkaniach indywidualnych,  które prowadzone są dla każdej pary oddzielnie przez małżeństwo doradców rodzinnych.
Całość przygotowania kończy się wydaniem stosownego zaświadczenia. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest obecność obydwojga narzeczonych na wszystkich spotkaniach grupowych i indywidualnych.

Zaświadczenie wydane dla pary jest ważne bezterminowo, dlatego jeżeli jest już ustalona data ślubu, warto nie odkładać udziału w katechezach przedślubnych na ostatnią chwilę.

 

KURS NOWEGO ŻYCIA DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA Z KLAS I SZKÓŁ ŚREDNICH

Chcemy przeprowadzić dni skupienia dla Młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. Chcemy zorganizować dla młodzieży tzw. „Kurs Nowego Życia”. Kurs ten jest odpowiedzią na odchodzenie młodzieży po bierzmowaniu z kościoła – ma on  pomóc w świadomym przyjęciu sakramentu, ale głównie sprawić – aby w sercach młodzieży nawiązała się relacja z Bogiem, która zaowocuje pragnieniem bycia w Kościele. Te spotkania będą bardzo dobrym narzędziem do otwarcia serc naszej młodzieży na wiarę, wskazującą im, że wiara to nic sztucznego, smutnego, sztywnego. Że Kościół to żywy organizm, w którym Jezus wciąż działa z mocą, odkłamując obraz kościoła, który jest pokazywany w mediach. Spotkania chcemy przeprowadzić w dniach 7 i 8 marca. Początek w sobotę o godz. 9.00 zakończenie o godz. 20.30. W niedzielę początek o godz. 9.00 a zakończenie o godz. 13.30. W czasie spotkań będziemy mówić o podstawach wiary: Miłości, Grzechu, Zbawieniu, Wierze i Nawróceniu, Duchu Św. i Wspólnocie Kościoła. Tematy są złożenie z elementów, które działają na różne zmysły – nie tylko mówione słowo – także pantomima, scenka, fragment filmu, pieśń. Pojawią się także osobiste świadectwa głoszących katechezy. Zwracamy się z gorącą prośbą aby rodzice pomogli naszej młodzieży wziąć udział w spotkaniach.

 

NOCNE CZUWANIE

Wspólnota „Jemu Chwała” pragnie zaproponować członkom naszej wspólnoty parafialnej uczestnictwo w nocnym czuwaniu w intencjach naszej młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. Początek najbliższego czuwania w piątek 28 lutego o godz. 18.00, a zakończenie w sobotę 29 lutego o godz. 6.00. Czuwanie odbywać się będzie w kaplicy Jana Pawła II. Czuwania będą odbywały się kilkanaście razy w ciągu roku po wcześniejszym ustaleniu i podaniu terminu. 

 

SPOTKANIE DLA RODZICÓW KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA Z KLAS I SZKÓŁ ŚREDNICH

Spotkanie organizacyjne dla rodziców

będzie miało miejsce 1 marca po Mszy św. o godz. 9.30.

 

PROŚBA O MODLITWĘ

Zwracam się z prośbą o modlitwę w intencjach kursu nowego życia dla kandydatów do bierzmowania. Prośbę kieruję przede wszystkim do Żywego Różańca, Straży Honorowej NSPJ i Apostolstwa Dobrej Śmierci.

 

CARITAS ( wejście od ul. Świerkowej)

  • JADŁODAJNIA  św. o. Pio czynna  od poniedziałku do piątku godz. 12.30
  • PRACOWNIA św. O. Pio 

         Przy Caritas działa pracownia warsztatowa dla osób samotnych. Pracownia czynna od poniedziałku do piątku w g. 09.00 - 13.00.

 

LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA

Zbiórka dla lektorów o godz. 9.00; dla ministrantów o godz. 9.30. Zapraszamy także chętnych chłopców do wstąpienia w szeregi LSO. Spotkanie dla kandydatów na ministrantów o g. 9.30.

 

DUSZPASTERSTWO DZIECI

  • Zapraszamy wszystkie chętne dzieci, śpiewające, grające do tworzenia scholii "Dzieci Maryi" w sobotę do domu parafialnego od    godz.10:30 do 12:00.
  • Na Podwórkowe Koło Różańcowe zapraszamy najmłodsze dzieci, we wtorki od godz. 16:00 do 17:00.
  • Spotkanie „Oazy Dzieci Bożych” odbywają się we czwartki o g. 16.00 w salce dzieci w Domu Parafialnym.

 

PRACE KTÓRE CHCEMY PODJĄĆ W NASZYM KOŚCIELE

W najbliższym czasie chcemy w naszym kościele rozpocząć prace związane z całkowitą wymianą posadzki i innych elementów kamiennych w prezbiterium (bez zmiany ich kształtów) liczymy na to, że tak jak było w przypadku ławek tak i teraz, potrzeba ta znajdzie zrozumienie i wielu ofiarodawców. Ofiary można przekazywać na konto parafii: 38 83480003 0000 0000 5467 0001

 

SAMOLOTOWA PIELGRZYMKA DO GRECJI (Śladami św. Pawła)

W terminie 10.10 – 17.10.2020 planujemy parafialną do Grecji. Cena około 3850 zł +150 Euro. Szczegółowy plan wyłożony na stoliku pod chórem. Zapisy u ks. Proboszcza

 

ŻYWY RÓŻANIEC

Zwracam się z gorącą prośbą do wszystkich chętnych zarówno mężczyzn jak i kobiet pragnących wspierać modlitwą i ofiarą duchową działania Kościoła oraz naszej wspólnoty parafialnej w ramach wspólnoty Żywego Różańca o zgłaszanie tego faktu w zakrystii.

Żywy różaniec to grupa dwudziestu osób zobowiązujących się do odmawiania jednej tajemnicy (10 różańca) codziennie, czyli wszyscy razem odmawiają codziennie cały różaniec. Swoją chęć przynależenia do różańca zgłaszamy w zakrystii.

 

CENTRUM POMOCY RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku poszukuje osób, którym los potrzebujących dzieci nie jest obojętny. Gdy w rodzinie dzieje się kryzys i rodzice biologiczni nie są w stanie opiekować się swoimi dziećmi, potrzebni są rodzice zastępczy, którzy czasowo przejmą opiekę nad nimi. Oferujemy szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych, stałe wsparcie specjalistów – koordynatora, pedagoga i psychologa oraz pomoc finansowa. Jeśli w Państwa sercach tli się chęć pomocy dzieciom, które potrzebują ciepła rodzinnego i wsparcia zapraszamy do współpracy. Nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie pytania i wyjaśnią kwestie formalne.

 

ZMARLI

W minionym tygodniu do wieczności odeszli:

† Władysława Depczyńska, ur. 1932, zam. ul. 1000-lecia PP

† Zbigniew Kaszuba, ur. 1960, zam. ul. Długa

† Walter Szomborg, ur. 1954, zam. ul. 8 Marca

         Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…..

 

 

WSZYSTKIM DROGIM PARAFIANOM, GOŚCIOM, ORAZ JUBILATOM TEGO TYGODNIA ŻYCZYMY WIELU ŁASK BOŻYCH.

 

 

 

 

Władysławowo, 16.02.2020                                                                                                                   Ks. Marek Jarząbek SChr -  proboszcz