loading...
« Strona główna

2018.10.28 - XXX Niedziela Zwykła

Modląc się modlitwą Ojcze nasz, prosimy Boga o odpuszczenie nam naszych win. W codziennym pacierzu przyłączamy się do wołania niewidomego żebraka Bartymeusza: „Synu Dawida, Jezusie, zmiłuj się nade mną” (Mk 10, 47). Stajemy ramię w ramię z synem marnotrawnym i wyznajemy: „Ojcze, zgrzeszyłem” (Łk 15, 21). Jeśli wypowiadamy te wielkie słowa uczciwie, jeśli płyną one z głębi naszego serca i uznajemy, że potrzebujemy Bożego usprawiedliwienia, wówczas możemy mieć nadzieję, że rozpoznamy przechodzącego obok nas Jezusa. Pokora jest miejscem spotkania ze Zbawicielem, który przychodzi, by nas uzdrowić i przywrócić wzrok.

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH  (01.11)

Uroczystość Wszystkich Świętych ma w swoim założeniu rozpalić w nas tęsknotę za innym życiem. Ma uczyć szukania świętości zarówno u tych, którzy już zakończyli swoje ziemskie życie, jak i w tych, którzy żyją obok nas i w nas samych. Tego dnia Msze św. według porządku niedzielnego.

  • Po Mszy św. o g. 12.30 z kościoła wyruszy procesja na cmentarz, gdzie odbędą się modlitwy w intencjach naszych zmarłych.
  • Po procesji około g. 14.00 na cmentarzu zostanie odprawiona  Msza św. żałobna.

                                               Tego dnia nie ma w kościele Mszy św. o g. 14.00

Każdy katolik ma tego dnia obowiązek uczestniczenia we Mszy świętej.

 

WYPOMINKI

Kartki z imionami zmarłych prosimy składać do skrzynki przy wyjściu z kościoła. Proszę pamiętać o rozróżnieniu na wypominki listopadowe i roczne. (Kartki na wypominki roczne zostaną wyłożone za tydzień.

  • Wypominki listopadowe odczytujemy przez cały miesiąc listopad w dni powszednie o g. 16.30.
  • Roczne wypominki odczytujemy w każdą niedzielę o g. 9.00.

Za zmarłych modlimy się modlitwą różańcową. Prosimy o czytelne wypisywanie imion.

 

ZMIANA GODZIN MSZY ŚWIĘTYCH

Z dniem 2 listopada Msza Święta wieczorna w dni powszednie będzie odprawiana o g. 17.00.

 

WIECZÓR ZE ŚWIĘTYMI

Wieczór wigilii Uroczystości Wszystkich Świętych musi wprowadzać́ nas w modlitwę̨ i zadumę̨, a nie w świat zabawy tak jak próbuje się̨ to robić́. W naszym kościele w wigilię Uroczystości Wszystkich Świętych wieczór modlitwy i refleksji przy relikwiach świętych i błogosławionych jest przeciwwagą dla Halloween. Poprzez nasze spotkanie, w wigilię Uroczystości Wszystkich Świętych, chcemy uświadomić́, że organizowane tego wieczoru imprezy i bale Halloween nie mają nic wspólnego ani z naszą kulturą, ani tym bardziej z chrześcijańskim przezywaniem tej uroczystości. Halloween traktowany jako zabawa może być́ niebezpieczny, bo spłyca i obśmiewa śmierć́. Te dni nie mogą̨ być́ tylko czasem w którym zapalane są̨ znicze na grobach bliskich, ale muszą stać́ się̨ zaproszeniem do modlitwy i duchowej łączności z tymi, którzy umarli. Początek nabożeństwa w środę 31 października o g. 19.00.

 

HOSPICJUM ROZPROWADZA ZNICZE

W Uroczystość Wszystkich Świętych wolontariusze Puckiego Hospicjum na cmentarzu będą rozprowadzać znicze. Składane ofiary przeznaczone zostaną na utrzymanie tej placówki.

 

LAMPKI NA GROBY

Dzisiaj po każdej Mszy świętej młodzież z naszej parafii rozprowadza znicze na groby naszych bliskich. Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na potrzeby Duszpasterstwa Młodzieży. Wszystkich kupujących znicze młodzież zaprasza na nabożeństwo w intencjach ich zmarłych, 2 listopada o godz. 16.00. Bóg zapłać za składane ofiary.

 

ŚWIĘTO ZMARŁYCH

Jest to dzień modlitwy za wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli już z tego świata, a teraz przebywają w czyśćcu.

 

ODPUST ZA ZMARŁYCH

W oktawie Wszystkich Świętych tj. w dniach 1-8 listopada raz dziennie można uzyskać odpust i ofiarowując go za jedna zmarłą osobę. Należy zatem nawiedzić cmentarz modląc się za dusze zmarłych, przy zachowaniu stałych warunków odpustu: stanu łaski uświęcającej, przyjętej w danym dniu Komunii św., wolności od przywiązania do grzechu i modlitwy w intencjach Ojca Świętego.

 

ANIOŁ PAŃSKI ZA ZMARŁYCH

Od 2 do 8  listopada na cmentarzu o g. 12.00 modlitwa Anioł Pański za zmarłych.

 

RÓŻANIEC ZA ZMARŁYCH

01.11 o g. 20.00 - Różaniec na 

            naszym cmentarzu komunalnym.

02.11 o g. 19.00 - Różaniec w porcie pod krzyżem za tych którzy nie wrócili z morza.

04, 11, 18, 25 listopada o g.15.00 –Różaniec na cmentarzu komunalnym.

04.11 o g. 15.00 - Różaniec przy Pomniku upamiętniającym pomordowanych mieszkańców Szotlandu na ul. Męczenników Wielkiej Wsi.

11.11 o g. 15.00 - Różaniec za zmarłych na cmentarzu przy ul. Gdańskiej.

 

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA

O g. 9.30 Msza św. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa. O g. 17.00 Msza św. Wynagradzająca za grzechy NSPJ.

 

ODWIEDZINY CHORYCH

W najbliższy piątek chorych odwiedzą:

ks. Bogumił, ks. Paweł, ks. Andrzej.

 

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA

Msza św. o godz. 9.30. Po Mszy św. nabożeństwo ku czci Matki Najświętszej.

 

ŻYWY RÓŻANIEC

Spotkanie połączone ze zmianą tajemnic dla Żywego Różańca w niedzielę 4 listopada o godz. 15.00.  Nabożeństwo poprowadzi I Róża Sióstr. (tajemnice bolesne) W tym samym czasie będzie także różaniec na cmentarzu.

Intencje dla żywego różańca

Intencja ogólna: Aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad językiem oręża.

Intencja parafialna: 1) O potrzebne łaski na czas rekolekcji ewangelizacyjnych w naszej parafii.

                                  2) O życie wieczne dla naszych zmarłych parafian.

 

MODLITWA RÓŻAŃCOWA DZIECI

Jak w każdą pierwszą niedziele miesiąca o godz. 10:30 zapraszamy wszystkie dzieci z Rodzicami do modlitwy różańcowej.

 

KANDYDACI DO BIERZMOWANIA

W tym roku dodatkowe spotkania przewidziane są dla młodzieży klas III gimnazjum we wtorki o godz. 19.00.

 

PRZYGOTOWANIA DO  I KOMUNII ŚW.

  • 4 listopad o godz. 11.45 - Spotkanie dla dzieci i rodziców dzieci przygotowujących się do I komunii św. Spotkanie w auli Domu      parafialnego.
  • 18 listopada o godz. 15.00 - Msza św. połączona z obrzędem błogosławieństwa dzieci.

 

KATECHEZA PRZED CHRZTEM

Katecheza chrzcielna w piątek 26 października oraz 9 i 23 listopada o godz. 19.00 w salce na plebani.


CARITAS ( wejście od ul. Świerkowej)

  • Przy Caritas działa Pracownia Miłosierdzia św. O. Pio  dla osób samotnych, ubogich, bezdomnych i wszystkich, którzy chcą zamienić         nudę i samotność na wspólną pracę, rozmowy i spotkania. Pracownia jest czynna od poniedziałku do piątku w g. 09.00 - 13.00.

 

PRZYGOTOWANIA DO  I KOMUNII ŚW.

  • 7 listopad o godz. 11.45 - Spotkanie dla rodziców dzieci przygotowujących się do I komunii św. Spotkanie w auli Domu parafialnego.
  • 18 listopada o godz. 15.00 - Msza św. połączona z obrzędem błogosławieństwa dzieci.

 

ZMARLI

W minionym tygodniu do wieczności odeszli:

Jerzy Kohnke, ur. 1942, zam. ul. Spokojna  (pogrzeb w poniedziałek g. 11.00)

Józef Glembin, ur. 1946, zam. 1000-lecia (pogrzeb w poniedziałek g. 13.00)

† Bogdan Mostowiak, ur. 1946, zam. 1000-lecia (pogrzeb we wtorek g. 13.00)

† Jadwiga Studnicka- Łangowska, ur. 1931, zam. ul. Żeromskiego

Małgorzata Fiszer, ur. 1930, zam. Słoneczna

            Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…..

KURS NOWEGO ŻYCIA

Jeśli chcesz:
• doświadczyć miłości Boga,
• doświadczyć zbawczej mocy Jezusa, uwalniającej od grzechów i cierpienia,
• otrzymać Ducha Świętego, który poprowadzi Cię dalej,
• poznać piękno i siłę wspólnoty, ożywianej miłością,
• zacząć żyć mocniej, pełniej i naprawdę…
         zapraszamy Cię do udziału w Kursie Nowe Życie.
Termin: 09-11.11.2018
Prowadzący: Szkoła Nowej Ewangelizacji (Gdańsk)
Miejsce: Dom Parafialny im Św. Jana Pawła II przy parafii WNMP we Władysławowie
Koszty: 40 zł (bez noclegu + obiad i kolacja sobota +drugie śniadania i podwieczorek); 
Warunkiem przyjęcia na kurs jest wniesienie opłaty.(Jeśli kogoś nie stać niech poinformuje o tym telefonicznie). Więcej informacji na temat sposobu zapisów znajduje się w informacji, pod numerem telefonu: 500217940 lub 601660408. 
Nr konta:

SGB 38 83480003 0000 0000 5467 0001
Rozpoczęcie kursu – piątek godz. 17.00, Zakończenie w niedzielę ok. godz. 15.00.
Ramowy plan kursu
Piątek: od godz. 17.00 zakończenie do 21.30.
Sobota: od 9.00, do  21.00.
Niedziela: od 8.30, zakończenie do 15.00.
Szczegółowy plan poszczególnych na poszczególne dni zostanie podany uczestnikom w trakcie trwania kursu.
 

 

Wszystkim Parafianom, Gościom, w szczególności Solenizantom i Jubilatom tygodnia składamy najlepsze życzenia i polecamy wstawiennictwu  Wszystkich Świętych.

 

 

Władysławowo, 28.10.2018                                                                        Ks. Marek Jarząbek SChr -  proboszcz

Zapraszamy!!!

al. Żeromskiego 32, 84-120
WŁADYSŁAWOWO

tel./fax: (058) 674 02 74, e-mail: wladyslawowo@tchr.org

 

Msze święte
Dni powszednie

6:30, 7:00  i 18:00

Niedziela i święta

6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 14:00, 18:00

Spowiedź

 W czasie każdej Mszy Świętej

Inicjatywy